13 strategických dodávateľov Tesca v strednej Európe zverejňuje svoje údaje o potravinovom odpade a jeho znižovaní