Nadácia Tesco

Aj keď je Tesco spoločnosťou s celosvetovou pôsobnosťou, vždy sa snaží byť dobrým susedom miestnym komunitám. Aj s týmto zámerom vznikla Nadácia Tesco, ktorá v sebe spája potenciál samotnej firmy, jej zamestnancov, dodávateľov, ale aj obchodných partnerov a zákazníkov, pričom sa snaží pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Do roku 2020 bola celková hodnota darov z Nadácie Tesco 370-tisíc eur.

Aktivity nadácie nadväzujú na CSR stratégiu firmy – Plán malých pomocí (Little Helps Plan), ktorý stojí na troch pilieroch: ľudia, miesta a produkty.

Priority Nadácie Tesco

  • ľudia: pomoc ľuďom v núdzi, podpora lokálnych producentov, zdravie a zdravý životný štýl,
  • miesta: podpora lokálnych komunít,
  • produkty: boj proti plytvaniu potravinami

Príkladom projektov Nadácie Tesco je rozvoj Potravinovej banky Slovenska, ktorá zabezpečuje distribúciu potravín pre ľudí v núdzi, dlhodobé partnerstvo so Slovenským atletickým zväzom pri organizovaní Detskej atletiky či podpora farmárov a malých producentov v rámci projektu Farmársky grant.

Zistite viac o našich projektoch

Nadačná listina

Nadácia Tesco sa hlási k Etickému kódexu Asociácie firemných nadácií.

Prečítajte si celý Etický kódex