Kontakty

Nadácia Tesco

Zapísaná do registra Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky pod číslom 203/Na-2002/976
Cesta na Senec 2
821 04 Bratislava
IČO: 42184126
DIČ: 2023190169

Korešpondenčná adresa

Cesta na Senec 2
821 04 Bratislava

e-mail: nadaciatesco@tesco.com

Bankové spojenie

Slovenská Sporiteľňa, a.s.,
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Číslo účtu nadácie: 50 380 355 86 / 0900
IBAN: SK5309000000005038035586

Číslo účtu zbierky: 5068520419 / 0900
IBAN: SK5509000000005068520419

Orgány nadácie

Predseda správnej rady

Martin Kuruc

Členovia správnej rady

Erik Šiatkovský
Miroslava Rychtárechová
Andrea Bodnárová
Peter Piešťanský
Peter Vinarčík

Členovia dozornej rady

Barbora Odnogová
Jana Rafajová
Tibor Deák

Správkyňa nadácie

Veronika Bush

Manažérka spoločenskej zodpovednosti

Katarína Pšenáková

Koordinátorka spoločenskej zodpovednosti

Eva Martiníková

 

Profily členov nadácie