Kontakty

Nadácia Tesco

Zapísaná do registra Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky pod číslom 203/Na-2002/976
Cesta na Senec 2
821 04 Bratislava
IČO: 42184126
DIČ: 2023190169

Korešpondenčná adresa

Cesta na Senec 2
821 04 Bratislava

e-mail: nadaciatesco@tesco.com

Bankové spojenie

Slovenská Sporiteľňa, a.s.,
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Číslo účtu nadácie: 50 380 355 86 / 0900
IBAN: SK5309000000005038035586

Číslo účtu zbierky: 06 352 306 78/0900
IBAN: SK1709000000000635230678

Orgány nadácie

Predseda správnej rady

Martin Kuruc

Členovia správnej rady

Erik Šiatkovský
Miroslava Rychtárechová
Miroslav Verner
Peter Piešťanský
Peter Vinarčík

Členovia dozornej rady

Barbora Odnogová
Jana Rafajová
Zuzana Taylor

Správkyňa nadácie

Veronika Bush

Senior koordinátorka Nadácie Tesco

Katarína Turčanová

Katarina.Turcanova@tesco.com

Junior koordinátorka Nadácie Tesco

Veronika Haršanová

Veronika.Harsanova1@tesco.com

 

Profily členov nadácie