Na stiahnutie

Výročné správy Nadácie Tesco

Výročná správa 2021
Výročná správa 2021 PDF 6,1MB
Výročná správa 2020
Výročná správa 2020 PDF 7,6MB
Výročná správa 2019
Výročná správa 2019 PDF 8,8MB
Výročná správa 2018
Výročná správa 2018 PDF 7,8MB
Výročná správa 2017
Výročná správa 2017 PDF 8,5MB
Výročná správa 2016
Výročná správa 2016 PDF 7,4MB
Výročná správa 2015
Výročná správa 2015 PDF 8,7MB
Výročná správa 2014
Výročná správa 2014 PDF 2,8MB
Výročná správa 2013
Výročná správa 2013 PDF 5,0MB
Výročná správa 2012
Výročná správa 2012 PDF 2,6MB
Výročná správa 2011
Výročná správa 2011 PDF 1,3MB

Výročné správy Nadačného fondu Tesco

Výročná správa 2019
Výročná správa 2019 PDF 1,1MB
Výročná správa 2010
Výročná správa 2010 PDF 4,1MB
Výročná správa 2009
Výročná správa 2009 PDF 1,3MB

Prehľady za rok 2021

Rozdelenie výdavkov Nadácie Tesco za rok 2021
Rozdelenie výdavkov Nadácie Tesco za rok 2021 PDF 117KB
Zloženie grantových komisií v roku 2021
Zloženie grantových komisií v roku 2021 PDF 86KB
Udelené granty a dary za rok 2021
Udelené granty a dary za rok 2021 PDF 24KB
Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu
Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu PDF 279KB
Vizualizácia podpory podľa účelu
Vizualizácia podpory podľa účelu PDF 119KB

Prehľady za rok 2020

Rozdelenie výdavkov Nadácie Tesco za rok 2020
Rozdelenie výdavkov Nadácie Tesco za rok 2020 PDF 120KB
Zloženie grantových komisií v roku 2020
Zloženie grantových komisií v roku 2020 PDF 40KB
Udelené granty a dary za rok 2020
Udelené granty a dary za rok 2020 PDF 23KB
Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu
Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu PDF 42KB
Vizualizácia podpory podľa účelu
Vizualizácia podpory podľa účelu PDF 83KB

Prehľady za rok 2019

Rozdelenie výdavkov Nadácie Tesco za rok 2019
Rozdelenie výdavkov Nadácie Tesco za rok 2019 PDF 126KB
Zloženie grantových komisií v roku 2019
Zloženie grantových komisií v roku 2019 PDF 145KB
Udelené granty a dary za rok 2019
Udelené granty a dary za rok 2019 PDF 51KB
Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu
Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu PDF 123KB

Prehľady za rok 2018

Rozdelenie výdavkov Nadácie Tesco za rok 2018
Rozdelenie výdavkov Nadácie Tesco za rok 2018 PDF 28KB
Zloženie grantových komisií v roku 2018
Zloženie grantových komisií v roku 2018 PDF 279KB
Udelené granty a dary za rok 2018
Udelené granty a dary za rok 2018 PDF 36KB
Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu
Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu PDF 39KB

Prehľady za rok 2017

Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov 2017
Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov 2017 PDF 63KB
Zloženie grantových komisií programu Vy rozhodujete, my pomáhame
Zloženie grantových komisií programu Vy rozhodujete, my pomáhame PDF 124KB
Podporené projekty v grantovom programe Vy rozhodujete, my pomáhame v roku 2017
Podporené projekty v grantovom programe Vy rozhodujete, my pomáhame v roku 2017 PDF 861KB

Prehľady príjmov a výdavkov

Graf zdrojov príjmov v roku 2015
Graf zdrojov príjmov v roku 2015 PDF 227KB
Graf využitia prostriedkov z asignácie v roku 2015
Graf využitia prostriedkov z asignácie v roku 2015 PDF 98KB
Databáza udelených grantov a darov v roku 2015
Databáza udelených grantov a darov v roku 2015 PDF 297KB
Prehľadná vizualizácia finančnej podpory v roku 2015
Prehľadná vizualizácia finančnej podpory v roku 2015 PDF 366KB

Udeľovanie grantov

Opis udeľovania grantov
Opis udeľovania grantov PDF 40KB

Verejná zbierka Tesco Anjel

Rozhodnutie o zápise verejnej zbierky Tesco Anjel 2023
Rozhodnutie o zápise verejnej zbierky Tesco Anjel 2023 PDF 323KB
Rozhodnutie o zápise verejnej zbierky Tesco Anjel 2022
Rozhodnutie o zápise verejnej zbierky Tesco Anjel 2022 PDF 120KB
Predbežné vyúčtovanie verejnej zbierky Tesco Anjel 2021
Predbežné vyúčtovanie verejnej zbierky Tesco Anjel 2021 PDF 842KB
Rozhodnutie o zápise verejnej zbierky Tesco Anjel 2021
Rozhodnutie o zápise verejnej zbierky Tesco Anjel 2021 PDF 1,2MB
Záverečné vyúčtovanie verejnej zbierky Tesco Anjel 2020
Záverečné vyúčtovanie verejnej zbierky Tesco Anjel 2020 PDF 1,0MB
Predbežné vyúčtovanie verejnej zbierky Tesco Anjel 2020
Predbežné vyúčtovanie verejnej zbierky Tesco Anjel 2020 PDF 36KB
Záverečné vyúčtovanie verejnej zbierky Tesco Anjel 2019
Záverečné vyúčtovanie verejnej zbierky Tesco Anjel 2019 PDF 220KB
Predbežné vyúčtovanie verejnej zbierky Tesco Anjel 2019
Predbežné vyúčtovanie verejnej zbierky Tesco Anjel 2019 PDF 36KB
Záverečné vyúčtovanie verejnej zbierky Tesco Anjel 2018
Záverečné vyúčtovanie verejnej zbierky Tesco Anjel 2018 PDF 839KB
Predbežné vyúčtovanie verejnej zbierky Tesco Anjel 2018
Predbežné vyúčtovanie verejnej zbierky Tesco Anjel 2018 PDF 127KB
Záverečné vyúčtovanie verejnej zbierky Tesco Anjel 2017
Záverečné vyúčtovanie verejnej zbierky Tesco Anjel 2017 PDF 66KB
Predbežné vyúčtovanie verejnej zbierky Tesco Anjel 2017
Predbežné vyúčtovanie verejnej zbierky Tesco Anjel 2017 PDF 67KB
Záverečné vyúčtovanie verejnej zbierky Tesco Anjel 2016
Záverečné vyúčtovanie verejnej zbierky Tesco Anjel 2016 PDF 368KB
Predbežné vyúčtovanie verejnej zbierky Tesco Anjel 2016
Predbežné vyúčtovanie verejnej zbierky Tesco Anjel 2016 PDF 125KB
Záverečné vyúčtovanie verejnej zbierky Tesco Anjel 2015
Záverečné vyúčtovanie verejnej zbierky Tesco Anjel 2015 PDF 380KB
Predbežné vyúčtovanie verejnej zbierky Tesco Anjel 2015
Predbežné vyúčtovanie verejnej zbierky Tesco Anjel 2015 PDF 124KB
Záverečné vyúčtovanie verejnej zbierky Tesco Anjel 2014
Záverečné vyúčtovanie verejnej zbierky Tesco Anjel 2014 PDF 369KB
Predbežné vyúčtovanie verejnej zbierky Tesco Anjel 2014
Predbežné vyúčtovanie verejnej zbierky Tesco Anjel 2014 PDF 391KB

Nadačná listina Nadácie Tesco

Nadačná listina
Nadačná listina PDF 252KB
Dodatok č.1
Dodatok č.1 PDF 66KB
Dodatok č.2
Dodatok č.2 PDF 170KB
Dodatok č.3
Dodatok č.3 PDF 137KB
Dodatok č.4
Dodatok č.4 PDF 95KB
Dodatok č.5
Dodatok č.5 PDF 146KB
Dodatok č.6
Dodatok č.6 PDF 82KB
Dodatok č.7
Dodatok č.7 PDF 82KB
Dodatok č.8
Dodatok č.8 PDF 95KB
Dodatok č.9
Dodatok č.9 PDF 126KB
Dodatok č.10
Dodatok č.10 PDF 198KB
Dodatok č.11
Dodatok č.11 PDF 104KB
Dodatok č.12
Dodatok č.12 PDF 1,8MB
Dodatok č.13
Dodatok č.13 PDF 857KB
Dodatok č.14
Dodatok č.14 PDF 875KB