Tesco Anjel

Projekt Tesco Anjel je výnimočný projekt, ktorý uviedli do života zamestnanci spoločnosti Tesco Stores SR, a. s. ešte v roku 2013. Odvtedy projekt Tesco Anjel pomohol kolegom už 779-krát celkovou sumou 393 403 eur. Prostredníctvom pravidelných zbierok medzi zamestnancami, pravidelnými či jednorazovými príspevkami od zamestnancov a príspevkami od spoločnosti Tesco Stores SR, a. s. sa vytvára fond, z ktorého sa uvoľňujú finančné prostriedky na pomoc kolegom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

Dôležitým momentom tohto výnimočného projektu zároveň je, že spoločnosť Tesco Stores SR, a. s. vyzbieranú sumu v zbierke vždy zdvojnásobí a pošle na zbierkový účet Nadácie Tesco, ktorá finančné prostriedky každý mesiac prerozdeľuje medzi kolegov v ťažkej životnej situácii, podľa vopred stanovených pravidiel. Projekt je dôkazom toho, že väčšine našich kolegov nie je život ostatných kolegov ľahostajný a vedia sa spojiť a podporiť dobrú vec.

Financie sú určené na pomoc v týchto prípadoch:
  • podpora zdravia a výchovy detí,
  • podpora samoživiteľov rodiny,
  • podpora pri ochorení v rodine,
  • pomoc pri úmrtí v rodine,
  • pomoc pri prírodnej katastrofe,
  • podpora talentu dieťaťa

Od minulého roku tiež úspešne podporujeme aj talentované deti našich kolegov, ktorí by si inak nemohli dovoliť podporovať svoje deti pri rozvíjaní ich talentu.

“Ráno sa nám v sekunde zmenil život a všetko prestalo mať zmysel. Môj manžel mal autonehodu s ťažkým úrazom mozgu, po ktorom sa momentálne zotavuje. Učili sme sa rozprávať, písať, chodiť. Najhoršie už máme za sebou, môj manžel je veľký bojovník a darí sa mu, no pred nami je ešte dlhá cesta a potrebuje ešte veľa cvičiť a rehabilitovať. Chceli by sme mu umožniť špeciálnu neurorehabilitáciu, fyzioterapiu a liečbu v hyperbarickej komore, ktoré by mu mohli veľmi pomôcť. Tieto rehabilitácie sú však pre nás finančne nedostupné vzhľadom na to, že sama som momentálne na rodičovskej dovolenke.”

kolegyňa Michaela, ktorá získala podporu v rámci programu Tesco Anjel