Tesco Anjel

Tesco Anjel je charitatívny projekt spoločnosti Tesco Stores SR, a. s., ktorý sa realizuje cez Nadáciu Tesco a verejnú finančnú zbierku registrovanú pod číslom verejnej zbierky 000-2021-042830. Tento výnimočný projekt uviedli do života zamestnanci spoločnosti Tesco Stores SR, a. s. ešte v roku 2013. Odvtedy projekt Tesco Anjel pomohol kolegom už 1 022-krát celkovou sumou 518 312 eur. Prostredníctvom pravidelných zbierok medzi zamestnancami a príspevkami od spoločnosti Tesco sa odvtedy vytvára fond, z ktorého sa uvoľňujú finančné prostriedky na pomoc kolegom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Od roku 2018 sú podporované aj talentované deti kolegov, pre ktorých je finančná podpora rozvoja talentu ich dieťaťa kvôli zlej sociálnej situácii náročná.

 

Dôležitým momentom tohto výnimočného projektu je zároveň to, že spoločnosť Tesco Stores SR, a. s., vyzbieranú sumu vždy zdvojnásobí a daruje Nadácii Tesco, ktorá finančné prostriedky každý mesiac prerozdeľuje podľa vopred stanovených pravidiel. Financie sú každý mesiac prerozdelené žiadateľom, ktorí poslali vyplnenú žiadosť a spĺňajú kritériá na pridelenie príspevku. Maximálna možná výška príspevku pre žiadateľa je 1 000 eur. Komisia, ktorá žiadosti a výšku príspevkov posudzuje, je zložená z generálneho riaditeľa Tesco Stores SR, a. s., na Slovensku, zamestnancov z personálneho a komunikačného oddelenia, formátových manažérov, správkyne Nadácie Tesco a povereného zástupcu odborových organizácií pri Tesco Stores SR, a. s. V roku 2021 sa možnosti prispievania do verejnej zbierky rozšírili o darcovské správy DMS s výberom jednorazovej alebo pravidelnej – mesačnej DMS v hodnote 2 eurá. Projekt je dôkazom toho, že väčšine našich kolegov nie je život ostatných kolegov ľahostajný a vedia sa spojiť a podporiť dobrú vec.

Financie sú určené na pomoc v týchto prípadoch:
  • podpora samoživiteľov rodiny,
  • podpora pri vážnom ochorení kolegu,
  • podpora pri vážnom ochorení v rodine kolegu,
  • podpora pri ťažkej životnej situácii,
  • pomoc pri prírodnej katastrofe, ujme na majetku,
  • pomoc pri úmrtí kolegu,
  • pomoc pri úmrtí v rodine kolegu,
  • podpora pre dieťa so zdravotným znevýhodnením.

 

“Ráno sa nám v sekunde zmenil život a všetko prestalo mať zmysel. Môj manžel mal autonehodu s ťažkým úrazom mozgu, po ktorom sa momentálne zotavuje. Učili sme sa rozprávať, písať, chodiť. Najhoršie už máme za sebou, môj manžel je veľký bojovník a darí sa mu, no pred nami je ešte dlhá cesta a potrebuje ešte veľa cvičiť a rehabilitovať. Chceli by sme mu umožniť špeciálnu neurorehabilitáciu, fyzioterapiu a liečbu v hyperbarickej komore, ktoré by mu mohli veľmi pomôcť. Tieto rehabilitácie sú však pre nás finančne nedostupné vzhľadom na to, že sama som momentálne na rodičovskej dovolenke.”

kolegyňa Michaela, ktorá získala podporu v rámci programu Tesco Anjel

Staň sa aj ty Tesco Anjelom. Pomôž s nami tým, ktorí to potrebujú:

Tesco Anjel Magazín

Tesco Anjel magazín 1/2022
Tesco Anjel magazín 1/2022 PDF 6,2MB
Tesco Anjel magazín 2/2021
Tesco Anjel magazín 2/2021 PDF 22,2MB
Tesco Anjel magazín 1/2021
Tesco Anjel magazín 1/2021 PDF 18,6MB
Tesco Anjel magazín 1/2020
Tesco Anjel magazín 1/2020 PDF 19,3MB