Záchranári jedla

Nadácia Tesco vyhlásila tretí ročník grantového programu - „Záchranári jedla“, v ktorom podporila 6 najlepších projektov zameraných na aktívnu podporu opatrení proti plytvaniu potravinami na Slovensku. Uchádzači mohli predkladať svoje žiadosti online, z 23 žiadostí podaných v termíne do 24.10.2022 (vrátane) následne komisia vybrala 6 najlepších projektov – z toho 3 víťazné projekty, zamerané na vzdelávanie, inovatívne riešenia a osvetu v téme plytvania potravinami a 3 víťazne projekty, zamerané na konkrétnu sociálnu a spoločenskú pomoc cez programy efektívneho darovania nepredaných potravín a spolu tak prerozdelila 40 000 eur.  

Na stiahnutie

Grantová výzva - Záchranári jedla 3. ročník
Grantová výzva - Záchranári jedla 3. ročník PDF 175KB

Tretí ročník grantovej výzvy 

Prostredníctvom Nadácie Tesco sme v posledných rokoch do boja proti plytvaniu potravinami investovali už viac ako 300 000 eur, v spolupráci s našimi dlhoročnými partnermi Živica, Free-Food, Ekotopfilm, Depaul či PBS sme pomohli pri distribúcii potravinových prebytkov, posilňovaní infraštruktúry potravinovej banky, či realizovali množstvo vzdelávacích aktivít. Do boja proti plytvaniu potravinami však chceme zapojiť aj ďalších. Pri príležitosti 10. výročia Nadácie Tesco v roku 2020 sme odštartovali grantový program „Záchranári jedla“, v ktorom podporujeme najlepšie projekty zamerané na aktívnu podporu opatrení proti plytvaniu potravinami na Slovensku. V roku 2021 sme zrealizovali jeho druhý ročník, v ktorom sme celkovo medzi 5 víťazných projektov prerozdelili 25-tisíc eur. V roku 2022 sme úspešne spustili tretí ročník grantového programu, v ktorom bolo medzi 6 víťazných projektov prerozdelených 40-tisíc eur.

Cieľom grantového programu je podporiť iniciatívy ďalších organizácií, ktoré chcú prispieť k riešeniu problematiky potravinového odpadu. Rozhodli sme sa ponúknuť finančnú podporu záchrancom jedla a pomôcť im tak realizovať projekty prinášajúce udržateľnú zmenu.

Prihlásiť sa mohli neziskové organizácie, obce, školy, škôlky alebo príspevkové organizácie, ktoré aktívne pristupujú k znižovaniu potravinového odpadu či už vzdelávacími aktivitami, alebo praktickými príkladmi, ktorými zachraňujú jedlo predtým, aby sa z neho stal odpad.

O najlepších projektoch rozhodla komisia zložená zo zamestnancov spoločnosti Tesco a expertov dlhodobo pôsobiacich v tejto oblasti:

Veronika Bush – Head of Communications & Campaigns, Tesco
Karina Jakešová – Community operations manager CZ/SK, Tesco
Lenka Fryčová  – WWF CEE
Petra Csefalvayová - INCIEN - Inštitút cirkulárnej ekonomiky
Denisa Petrakovičová – poverená vykonávaním funkcie generálnej riaditeľky Sekcie potravinárstva a obchodu, Ministerstvo pôdohospodárstva
Denisa Rášová - Circular Slovakia

V rámci projektov zameraných na vzdelávanie, inovatívne riešenia a osvetu v téme plytvania potravinami Nadácia Tesco darovala 10 000 eur občianskemu združeniu Free Food - Jedlo pre všetkých, o.z., a po 5 000 eur občianskemu združeniu Za dôstojný život  a občianskemu združeniu Vieme to lepšie.
Zero Waste kantína od organizácie Free Food - Jedlo pre všetkých, o.z. – 10 000 eur

Free Food je občianske združenie, ktoré sa ako jediná organizácia na Slovensku venuje výhradne téme plytvania potravinami a potravinovému odpadu. Projekt Zero Waste kantína je pokračovaním a upgrade-om už rozbehnutých aktivít projektu Zero Waste kantína. Cieľom projektu je priniesť tému plytvania potravinami na stredné školy a upozorniť na rôzne aspekty plytvania potravinami v sektore školských stravovacích zariadení. Ponúkne komplexné riešenie pre redukciu odpadu v zariadení spoločného stravovania a zároveň mladým ľudom ukáže, prečo plytvanie jedlom nie je v poriadku v širšej súvislosti.

Anjeli všedného dňa od občianskeho združenia ,,Za dôstojný život" –
5 000 eur

Občianske združenie sa viac ako štyri roky dobrovoľnícky a každodenne zapája do odberu nepredaných potravín a je zároveň súčasťou Potravinovej banky Slovenska. Projekt Anjeli všedného dňa má za cieľ zvýšenie povedomia o možnostiach potravinovej pomoci pre sociálne slabších občanov, zabránenie plytvaniu potravinami v spoločnosti, vzdelávanie participujúcich subjektov v oblasti potravinovej pomoci a ich vzájomné zosieťovanie.

Domáce menučko od občianskeho združenia Vieme to lepšie -  5 000 eur

Občianske združenie sa zameriava na realizáciu dobrovoľníckych aktivít, organizuje vzdelávacie programy, diskusie a dobrovoľnícke workshopy pre verejnosť, a taktiež spolupracujú s ostatnými subjektmi rovnakého hodnotového zamerania. Projekt Domáce menučko má za cieľ znížiť objem potravinového odpadu u generácie Z prostredníctvom využívania bezplatného eBook-u Domáce menučko s poukázaním na životné prostredie a finančnú nezávislosť. V rámci projektov zameraných na sociálnu a spoločenskú pomoc cez programy efektívneho darovania nepredaných potravín.

V rámci projektov zameraných na sociálnu a spoločenskú pomoc cez programy efektívneho darovania nepredaných potravín Nadácia Tesco darovala 10 000 eur občianskemu združeniu Potravinová banka Slovenska a po 5 000 eur účelovému zariadeniu cirkvi Filantropia Michalovsko – košickej eparchie a Základnej škole Čičava.

 

Špajza Potravinovej banky Slovenska od Potravinovej banky Slovenska – 10 000 eur

Potravinová banka Slovenska (PBS) je pomyselnou strešnou organizáciou, ktorá pomáha charitatívnym organizáciám, aby potraviny, ktoré sú už nepredajné, distribuovali tým, ktorí ich najviac potrebujú. Projekt Špajza má za cieľ vybudovať fungujúci koncept foodsharingu a pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli v potravinovej núdzi prostredníctvom tzv. „špajzí“, kde si ľudia budú môcť prísť vybrať potraviny pre svoju potrebu zdarma spolu s odporučením, čo z nich môžu uvariť.

Dajme šancu všetkým nepredaným potravinám od Filantropie Michalovsko-košickej eparchie -  5 000 eur

Poslaním Filantropie je poskytovať charitatívnu, sociálnu, zdravotnícku a psychologicko-poradenskú službu bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženské vyznanie a politické zmýšľanie. Projekt Dajme šancu všetkým nepredaným potravinám má za cieľ zlepšiť, zdokonaliť a stabilizovať proces prijatia, skladovania, spracovania a distribúcie darovaných potravín a tým zabezpečiť širší sortiment darovaných potravín vrátane mrazených a chladených produktov.

Dajme potravinám druhú šancu od Základnej školy Čičava – 5 000 eur

Základná škola Čičava sa snaží rôznym spôsobom pracovať s rómskou komunitou, ktorá v Čičave predstavuje až 60 % obyvateľov. Projekt Dajme potravinám druhú šancu má za cieľ sociálnu inklúziu rómskej komunity, zvýšenie finančnej gramotnosti prostredníctvom správneho nakladania s potravinami, kurzy varenia, zavárania, či nakupovania, besedy a edukáciu o pestovaní a nastavenie správnej a pestrej výživy.

Okrem finančnej podpory pre víťazné projekty TESCO venuje produktovú podporu všetkým prihláseným projektom.

Na stiahnutie

Grantová výzva - Záchranári jedla (2. ročník)
Grantová výzva - Záchranári jedla (2. ročník) PDF 164KB
Grantová výzva - Záchranári jedla (1. ročník)
Grantová výzva - Záchranári jedla (1. ročník) PDF 154KB