|

Konferencia CE Food Waste 2019: Potravinový odpad tvorí 8% emisií skleníkových plynov

Tento rok si spoločnosť Tesco pripomenula Svetový deň životného prostredia spolu so svojimi partnermi už 4. ročníkom konferencie Central Europe Food Waste 2019 v Prahe. Konferencia sa venovala téme udržateľnej a zodpovednej spotreby, výroby aj znižovania potravinového odpadu. Podujatie organizované spoločnosťou Tesco  patrí v strednej Európe k najvýznamnejším udalostiam svojho druhu. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia mimovládnych organizácií, firiem, médií a miestnych samospráv, aby v nadväznosti na doterajšiu úspešnú spoluprácu pokračovali v hľadaní efektívnych riešení zameraných na zníženie množstva potravinového odpadu.

Redukcia potravinového odpadu má veľký význam nielen pre biznis alebo pre charity, ale aj v globálnom kontexte. Z pohľadu životného prostredia sú potravinové straty a potravinový odpad zodpovedné za približne 8 % emisií skleníkových plynov. Preto je jedným z cieľov udržateľného rozvoja OSN znížiť množstvo potravinového odpadu do roku 2030 na polovicu. V Tescu na Slovensku môžeme s hrdosťou povedať, že sme aktuálne dosiahli cieľ OSN 12.3, a to len za dva roky. Za toto krátke obdobie Tesco na Slovensku znížilo potravinový odpad vo svojich prevádzkach o 52 %.

Tesco ako jeden z najväčších maloobchodných predajcov na svete si uvedomuje svoju zodpovednosť v boji proti plytvaniu potravinami, a preto aktívne prispieva k naplneniu tohto cieľa, a to aj vytváraním platforiem na dialóg, akým táto konferencia nepochybne je. „Potravinový odpad je príliš veľký problém pre akúkoľvek spoločnosť. Vyzývame všetkých obchodníkov, dodávateľov a potravinárov, aby sa s nami zaviazali znížiť do roku 2030 celosvetový odpad z potravín a zverejnili údaje o potravinovom odpade,“ povedal Matt Simister, generálny riaditeľ spoločnosti Tesco pre strednú Európu.

Prvá etapa znižovania potravinového a plastového odpadu vo firmách je najefektívnejšia vtedy, keď sa najprv nastavia správne postupy na meranie odpadu a následne určia presne merateľné ciele. „Transparentnosť a meranie sú nevyhnutné na identifikáciu problematických aspektov a na riešenie príčin plytvania potravinami. Pomáhajú každému pochopiť, koľko, kde a prečo sa plytvá potravinami,“ dodal Matt Simister. Údaje o potravinárskom odpade Tesco dokazujú, že ide o správny prístup.

Konferencia sa však prvýkrát vo svojej histórii zameriavala nielen na potravinový odpad, ale aj na plastový odpad. Spoločnosť Tesco predstavila svoju stratégiu zameranú na znižovanie plastového odpadu. Spoločnosť má ambíciu stať sa lídrom v udržateľnosti obalových materiálov vytvorením tzv. uzatvorenej recyklačnej slučky. Cieľom Tesca je predstaviť obaly vlastnej značky v 100 % recyklovateľných alternatívach do roku 2025, vďaka ktorým sa podstatne zníži odpad z obalov vo všetkých prevádzkach.

Zámerom podujatia Central Europe Food Waste Conference 2019 je nielen diskutovať, ale aj podniknúť efektívne kroky k znižovaniu množstva potravinového a plastového odpadu primárne na Slovensku, v Česku, v Maďarsku a v Poľsku.

Viac o Central Europe Food Waste Conference 2019
Okolo 88 miliónov ton jedla* sa v EÚ vyhodí každý rok, s čím sa spájajú odhadované náklady okolo 143 miliárd eur. Aj preto sa Tesco v roku 2016 rozhodlo organizovať pravidelné stretnutia odborníkov a stakeholderov z celej Európy so zámerom sústrediť sa na jeden cieľ – znížiť plytvanie potravinami. Tohtoročná konferencia, rovnako ako aj tie predošlé, priviedla dohromady expertov z verejného, ​​súkromného aj neziskového sektora a médií a vytvorila im priestor na posilnenie diskusie a spolupráce dôležitých hráčov v celom dodávateľskom reťazci, od poľa až po vidličku. Po novom sa konferencie zamerajú aj na riešenie problematiky v spojitosti s produkciou odpadov z obalov.

* Dáta sú založené na expertných odhadoch plytvania potravinami v EÚ: Reducing food waste through social innovation Fusions EÚ project supported by European Community 's Seventh Framework Programme under Grant Agreement no. 311972.

Mohlo by sa vám páčiť