|

Vedenie spoločnosti

Matt Simister generálny riaditeľ pre strednú Európu

Matt nastúpil do spoločnosti Tesco ako súčasť marketingového tímu v Spojenom kráľovstve v roku 1996. Od roku 2005 pôsobil na rôznych pozíciách v rámci regiónu strednej Európy vrátane pozície obchodného riaditeľa pre Českú republiku a Slovensko a obchodného riaditeľa Tesco skupiny pre čerstvé potraviny. V roku 2005 sa Matt vrátil do Spojeného kráľovstva, kde viedol obrat biznisu. Neskôr, v apríli 2017 bol povýšený do pozície generálneho riaditeľa pre strednú Európu. Matt zodpovedá za Tesco biznis v Českej republike, Maďarsku, na Slovensku a v Poľsku. Zároveň je členom Exec tímu.

Hugh Garavelli riaditeľ správy majetku a investícií pre strednú Európu

Hugh je zodpovedný za správu majetku a investícií spoločnosti Tesco v strednej Európe. Do spoločnosti Tesco nastúpil v roku 1989 ako manažér plánovania prevádzok na oddelení plánovania obchodov. Odvtedy prešiel viacerými pozíciami v oblasti nehnuteľností v Spojenom kráľovstve a ďalších krajinách. Pred príchodom do spoločnosti Tesco pracoval pre maloobchodníka v oblasti zmiešaného tovaru Woolworths. V septembri 2017 Hugh nastúpil do svojej súčasnej funkcie riaditeľa správy majetku a investícií pre strednú Európu. Je ženatý s Fran a má dve deti: Claru a Williama.

Katarína Navrátilová produktová riaditeľka pre strednú Európu

Katarína pracuje v spoločnosti Tesco od roku 2000, keď nastúpila na pozíciu koordinátora nákupu. Odvtedy prešla viacerými pozíciami, čo jej umožnilo veľa sa naučiť o jednotlivých častiach biznisu. Po viacerých pozíciách na komerčnom oddelení sa Katarína presťahovala do Turecka, kde v Tesco – Kipa prevzala úlohu riaditeľky  pre obchod a zároveň sa stala členkou predstavenstva. Po návrate domov sa stala personálnou riaditeľkou pre strednú Európu a rovnako aj členkou Exec tímu. V súčasnosti zastáva pozíciu produktovej riaditeľky  pre strednú Európu a zohráva kľúčovú rolu pri budovaní partnerstiev s našimi dodávateľmi, vďaka čomu môžeme zákazníkom prinášať zdravé, cenovo dostupné a udržateľné produkty.

Simon Williams riaditeľ pre nájmy v strednej Európe

Simon nastúpil do spoločnosti Tesco v roku 1995, odkedy pracoval na rôznych oddeleniach so zameraním na správu nehnuteľností či rozvoj nepotravinového biznisu. V roku 2007 bol povýšený do funkcie riaditeľa pre malé formáty obchodov a viedol tím SE Superstores v čase, keď sa biznis zameriaval na dynamickú expanziu formátu Expres. V marci 2011 sa Simon stal riaditeľom pre akvizície, aktíva a nehnuteľný majetok na úrovni Tesco skupiny, kde viedol prácu na plánoch pre nové akvizície, ich štruktúre a strategické partnerstvá s nájomcami v krajinách strednej Európy a Ázii. V septembri 2013 sa presťahoval do Číny, kde prevzal pozíciu výkonného riaditeľa našej čínskej spoločnosti zodpovednej za majetok a viedol jej integráciu do spoločného podniku so spoločnosťou China Resources Holdings. Simon v súčasnosti plní úlohu riaditeľa pre nájmy v strednej Európe s priamou zodpovednosťou za našich 419 obchodných centier.

Ian Hutchins riaditeľ pre komunikáciu pre strednú Európu a riaditeľ pre spoločenskú zodpovednosť skupiny

Ian vedie komunikačné tímy v strednej Európe, ako aj program spoločenskej zodpovednosti s názvom Plán malých pomocí v rámci Tesco skupiny. V Európe je zodpovedný za internú, externú komunikáciu, government affairs a CSR. Ian nastúpil do spoločnosti Tesco v roku 1998 v rámci programu pre čerstvých absolventov. Prevažnú časť svojej kariéry strávil na komunikačnom oddelení Tesco skupiny vrátane pozícií internej a externej komunikácie, CSR a government affairs. Počas svojho pôsobenia v Tescu pracoval aj na viacerých významných projektoch korporátnej komunikácie. Ian hovorí plynule po poľsky a zaujíma sa o históriu a politiku v strednej Európe. Pred príchodom do spoločnosti Tesco pracoval pre spoločnosť Shell vrátane pôsobenia v Poľsku.

Zsolt Pálinkás prevádzkový riaditeľ pre strednú Európu

Zsolt nastúpil do spoločnosti Tesco v roku 2003. Začínal na pozícii vedúceho oddelenia v obchode a až do roku 2006 pokračoval vo svojej kariére na rôznych prevádzkových pozíciách. Následne sa stal projektovým manažérom na oddelení marketingu a viedol jeden z našich kľúčových projektov v hlavnom meste Maďarska. Po roku sa posunul na komerčné oddelenie, kde začal ako nákupca a postupne sa prepracoval na obchodného riaditeľa pre čerstvé potraviny a zmiešaný tovar. V marci 2019 bol povýšený na prevádzkového riaditeľa pre strednú Európu. Zsolt je zodpovedný za Supply Chain, manažment  a rozvoj prevádzok, logistiku a distribúciu, tím podpory prevádzok a online nákupy spoločnosti Tesco v Maďarsku, Českej republike, na Slovensku a v Poľsku.

Lucie Kováčová riaditeľka právneho oddelenia pre strednú Európu

Lucie nastúpila do spoločnosti Tesco v roku 2006, keď sa pripojila k českému právnemu tímu. Predtým, ako sa stala riaditeľkou právneho oddelenia pre strednú Európu, pracovala na rôznych pozíciách. Okrem iného viedla české právne oddelenie a stredoeurópsky právny tím pre produktové záležitosti. V decembri 2015 sa Lucie stala riaditeľkou právneho oddelenia pre strednú Európu a zároveň aj členkou Exec tímu pre strednú Európu. Lucie je zodpovedná za to, aby právne tímy v jednotlivých krajinách strednej Európy boli dobrými biznisovými partnermi pre zvyšok spoločnosti, prispievali do biznisového plánu a zároveň efektívne chránili celú spoločnosť, kolegov a zabezpečovali, aby zákazníci Tesca boli v centre všetkého, čo spoločnosť robí. Poskytovaním právneho poradenstva, implementáciou firemných politík a etických noriem Lucie a jej tím aktívne podporujú a dozerajú na dodržiavanie predpisov a obchodnú integritu.

Matthew Kay marketingový riaditeľ pre strednú Európu

Matt je zodpovedný za marketing, Tesco mobile a Finančné služby Tesco.

Do Tesca nastúpil v roku 2003 a začal svoju kariéru v rámci programu pre čerstvých absolventov. Za posledných 15 rokov pôsobil na rozličných pozíciách, kde bol zodpovedný za marketingovú komunikáciu a stratégiu a ponuku pre zákazníkov. Predtým, ako sa ujal svojej súčasnej pozície, pôsobil ako riaditeľ skupiny Tesco pre vlastné značky a uviedol na trh rad našej vlastnej značky Exclusively at Tesco vytvorený na základe potrieb zákazníkov. Zastával tiež pozíciu marketingového riaditeľa pre nový formát obchodov v Spojenom kráľovstve Jack’s. Vo februári 2019 bol Matt vymenovaný do svojej súčasnej pozície riaditeľa marketingu pre strednú Európu.

Ela Golab personálna riaditeľka pre strednú Európu

Úlohou Ely je starať sa o kolegov v Tescu v strednej Európe. Jej hlavnou zodpovednosťou je pomáhať spoločnosti napĺňať jej biznisovú stratégiu, a to najmä vďaka talentovaným kolegom a ich schopnostiam. Súčasťou Elinej práce je vytváranie takej firemnej kultúry, kde majú kolegovia príležitosti realizovať sa a vďaka ktorej vnímajú Tesco ako skvelé miesto na prácu.

Ela nastúpila do spoločnosti Tesco v roku 2006 ako manažérka komunikačného oddelenia v Poľsku, kde bola zodpovedná za internú a externú komunikáciu a viedla prácu na prvom pláne na podporu komunít v Poľsku. Po dvoch rokoch sa presunula na personálne oddelenie ako manažérka vzdelávania a rozvoja, kde okrem iných iniciatív spustila rozsiahly program rozvoja manažérskych zručností s názvom Silné vedenie – lepšie výsledky. V roku 2010 bola povýšená na pozíciu personálnej riaditeľky v Poľsku, aby podporila budovanie skvelého miesta na prácu.

Po vytvorení spoločného vedenia pre strednú Európu Ela prevzala úlohu prevádzkovej personálnej riaditeľky. Od júna 2018 zastáva svoju súčasnú pozíciu personálnej riaditeľky pre strednú Európu.

Predtým, ako začala pracovať v Tescu,  pôsobila na rôznych pozíciách vrátane roly v začínajúcej rozhlasovej stanici, ktorá sa neskôr stala celoštátnou vysielacou spoločnosťou, či marketingovej riaditeľky v televízii. Zastávala tiež vedúcu pozíciu v oblasti korporátnych záležitostí v spoločnosti Philip Morris, kde viedla programy CSR v oblasti prevencie fajčenia mládeže.

Jiří Maňas technologický riaditeľ pre strednú Európu

Na pozíciu technologického riaditeľa pre strednú Európu nastúpil Jiří v júli 2019, keď sa stal aj členom Exec tímu Tesca pre strednú Európu. Do Tesca prišiel zo spoločnosti Home Credit vo Vietname, kde pôsobil počas posledných troch rokov ako riaditeľ oddelenia informačných technológií a technologický riaditeľ. Má bohaté skúsenosti z oblasti bankovníctva, financií a IT. Je držiteľom ocenenia ASEAN CIO 2017. Jiří vyštudoval kybernetiku a umelú inteligenciu na Českom vysokom  učení technickom v Prahe. Je ženatý, má troch synov a vo voľnom čase rád hrá nohejbal. Vo svojom živote sa riadi mottom: „Žiť v strachu znamená žiť len napoly.“

Martin Kuruc výkonný riaditeľ pre Slovensko

Martin začal svoju kariéru v Tescu ako manažér trvanlivých potravín v hypermarkete v Petržalke v roku 2000. Bola to pre neho skutočne zaujímavá skúsenosť –  byť súčasťou tímu, ktorý otváral prvý hypermarket Tesco v hlavnom meste Slovenska, v Bratislave. Martin pôsobí v Tescu od jeho vstupu na slovenský trh. Neskôr otváral obchod Tesco v Piešťanoch a viedol viaceré tímy v obchodoch malých aj veľkých formátov, v centrálnej kancelárii, kde viedol tímy Supply Chain a distribúcie, ako aj tím podpory prevádzky na Slovensku a v Českej republike ako prevádzkový riaditeľ.

Od júna 2018 zastáva Martin rolu výkonného riaditeľa pre Slovensko a je zodpovedný za napĺňanie stratégie spoločnosti smerom k zákazníkom, kolegom aj komunitám. Ako sám hovorí, je to veľmi zodpovedná a zároveň vzrušujúca úloha, ktorá  ho často napĺňa hrdosťou na to, čo jednotlivé tímy v obchodoch, distribučných centrách aj v centrálnej kancelárii robia každý deň pre to, aby mali zákazníci lepší zážitok z nakupovania a kolegovia skvelé miesto na prácu.

Patrik Dojčinovič výkonný riaditeľ pre Českú republiku

Patrik začal svoju kariéru v Tescu v roku 2006 ako riaditeľ jedného z obchodov. Spoločnosť ho oslovila najmä pre jeho medzinárodné skúsenosti zo spoločností McDonald’s a Ahold. Tesco sa v tom čase dynamicky rozvíjalo a hľadalo do svojho tímu nových riaditeľov a ľudí so skúsenosťami z rôznych odborov. Patrikove prvé kroky viedli do Anglicka, kde strávil približne 7 mesiacov na prevádzkach a v centrálnej kancelárii, aby pochopil fungovanie Tesca, firemnú kultúru a, ako sám hovorí, nasal atmosféru jedného zo svetovo najúspešnejších maloobchodníkov. Patrik má skúsenosti z prevádzok, komerčných pozícií, ale aj telekomunikácií v Tesco mobile.

Martin Beháň výkonný riaditeľ pre Poľsko

Martin Beháň je zodpovedný za to, aby spoločnosť Tesco v Poľsku ponúkla zákazníkom každý deň niečo navyše a  vytvorila skvelé miesto na prácu pre poľských kolegov. Je tiež zodpovedný za spravovanie všetkých maloobchodných kanálov – vrátane hypermarketov, malých formátov a online formátu, ako aj za manažovanie spoločnosti v krajine ako celku.

Martin nastúpil do Tesca v roku 2002 ako manažér nových obchodov, na tejto pozícii pracoval 2 roky. Staval na svojich predchádzajúcich skúsenostiach v spoločnosti Tesco, ako aj dvoch rokoch vo funkcii Key Account manažéra v spoločnosti LG Electronics. Následne od roku 2006 pôsobil na rôznych prevádzkových pozíciách v Tescu vrátane area manažéra pre malé formáty, manažéra obchodu v obchodnom dome v Prahe či area manažéra pre hypermarkety. Posledné roky pôsobil ako riaditeľ pre malé formáty v Českej republike a na Slovensku a jeden rok pre celú strednú Európu. Počas troch rokov, keď viedol malé formáty obchodov, bol tiež zodpovedný za podnikanie spoločnosti Žabka v Českej republike na pozícii generálneho riaditeľa. Po troch rokoch, keď nadobudol množstvo obchodných skúseností, sa Martin v marci 2016 presťahoval do Poľska, kde pracoval na pozícii obchodného riaditeľa. Od apríla 2017 pracuje ako výkonný riaditeľ pre Poľsko.

Zsolt Pártos výkonný riaditeľ pre Maďarsko

Zsolt je zodpovedný za vytváranie čo najlepšieho zákazníckeho zážitku a skvelého miesta na prácu pre kolegov v Maďarsku prostredníctvom manažovania všetkých maloobchodných kanálov – hypermarketov, malých formátov a online nákupov. Je tiež zodpovedný za správu spoločnosti v krajine ako celku.

Zsolt nastúpil do Tesca v roku 1997 ako hlavný nákupca komodít v Maďarsku a pripojil sa k tímu skúsených kolegov hneď po vstupe Tesca na maďarský trh. Staval na svojich skúsenostiach z rôznych pozícií vrátane manažéra pre kategóriu ovocia a zeleniny a mliečnych výrobkov či obchodného riaditeľa pre trvanlivé potraviny. Bol súčasťou medzinárodných tímov vedenia v Maďarsku, Turecku, na Slovensku a v Českej republike. V roku 2014 Zsolt prijal úlohu formátového riaditeľa pre obchodné domy v Českej republike a na Slovensku. O rok neskôr prevzal zodpovednosť aj za online nákupy a stal sa riaditeľom pre obchodné domy v strednej Európe a riaditeľom pre online nákupy. Po 10 rokoch medzinárodných skúseností bol Zsolt vymenovaný do svojej súčasnej funkcie výkonného riaditeľa pre Maďarsko.