Ako podnikáme

Náš Etický kódex

Náš Etický kódex stanovuje naše minimálne očakávania od všetkých kolegov, nech sú kdekoľvek a nech Tesco podniká s kýmkoľvek.

Náš Etický kódex je určený na pomoc a ochranu pri našej každodennej práci pre Tesco. V konkurenčnom, rýchlom a stále regulovanom trhu je dôležité, aby každý z nás chápal pravidlá, ktoré musíme dodržiavať a správať sa tak, ako sa od nás očakáva, aby sme odvádzali dobrú prácu pre zákazníkov a boli sme plnohodnotnou oporou spoločnosti Tesco.

Kódex popisuje naše najdôležitejšie právne povinnosti a zásady, ktorými sa musíme riadiť. Ako kolegovia sme zodpovední za dodržiavanie Kódexu. Všade tam, kde pracujeme, bez ohľadu na našu úlohu, Kódex nás pomáha chrániť a chráni povesť nášho podnikania naprieč zákazníkmi, kolegami, dodávateľmi, akcionármi a ostatnými zainteresovanými stranami. Nech sme v Tescu noví alebo tu už pracujeme dlhšiu dobu, je dôležité, aby sme si našli čas na pochopenie, akým spôsobom sa Kódex vzťahuje na každého z nás.

Kódex znamená viac ako dodržiavanie pravidiel a našich zásad. Znamená v praxi aplikovať naše hodnoty a vodcovské vlastnosti a rozhodovať tak, že v práci vždy robíme správnu vec a pracujeme čestne, otvorene a úprimne.

Stiahnite si Etický kódex pre viac informácií

Etický kódex
Etický kódex PDF 3,5MB

Ak budete mať obavy o svojom vlastnom správaní alebo o správaní inej osoby, je nutné sa hneď ozvať a pohovoriť si s niekým, komu dôverujete. Začnite svojím priamym nadriadeným, prípadne sa môžete poradiť so svojím personálnym manažérom alebo právnym oddelením. Ak chcete svoju obavu nahlásiť anonymne, môžete zavolať na Linku pomoci pre dodávateľov.

Chcem, aby každý, kto pracuje pre Tesco, bol pyšný na naše podnikanie a naše úspechy, ktoré robíme pre zákazníkov a komunity, v ktorých pôsobíme. Poznať naše zásady, použiť dobrý úsudok, byť úprimný a ozvať sa, keď je potreba - to sú iba niektoré zo spôsobov, ako môžeme budovať hrdosť k Tescu a ako v budúcnosti môžeme pomôcť vybudovať silnejšie podnikanie."

Ken Murphy, Group CEO

Linka pomoci pre dodávateľov

Linka pomoci pre dodávateľov umožňuje kolegom a dodávateľom nahlásiť v prípade obavy, že došlo k pochybeniu pri práci. Pokiaľ o tom nie ste schopní hovoriť so svojím manažérom alebo personálnym manažérom, kontaktujte Linku: 

  • Nahlásenie akejkoľvek obavy v práci, o ktorej si myslíte, že by mohla byť v rozpore so zákonom, ak došlo k porušeniu Kódexu alebo je chovanie v rozporom s politikou spoločnosti.
  • Nahláste všetko, o čom si myslíte, že je nebezpečné pre kolegov, zákazníkov alebo verejnosť.
  • ​Podeľte sa o obavy, ktoré máte, v prípade, že táto informácia nie je zámerne utajená.

Linka je dôverná a spravuje ju nezávislá spoločnosť. Nemusíte uvádzať svoje meno, pokiaľ voláte, ale ak ho uvediete, bude Linka schopná aktualizovať výsledok prešetrenia a bude Vás môcť v prípade potreby kontaktovať. Všetky podrobnosti o Linke pomoci pre dodávateľov nájdete v Etickom kódexe.

Ďalšie súbory na stiahnutie

Protikorupčné pravidlá (SK)
Protikorupčné pravidlá (SK) PDF 385KB
Anti-Bribery Policy (ENG)
Anti-Bribery Policy (ENG) PDF 339KB
Pravidlá pre dary a pohostenie (SK)
Pravidlá pre dary a pohostenie (SK) PDF 382KB
Gift & Entertainment Policy (ENG)
Gift & Entertainment Policy (ENG) PDF 364KB
Report zaujímavých faktov a čísiel
Report zaujímavých faktov a čísiel PDF 795KB