Vedenie spoločnosti

Matt Simister generálny riaditeľ pre strednú Európu

Matt nastúpil do spoločnosti Tesco ako súčasť marketingového tímu v Spojenom kráľovstve v roku 1996. Od roku 2005 pôsobil na rôznych pozíciách v rámci regiónu strednej Európy vrátane pozície obchodného riaditeľa pre Českú republiku a Slovensko a obchodného riaditeľa Tesco skupiny pre čerstvé potraviny. V roku 2005 sa Matt vrátil do Spojeného kráľovstva, kde viedol obrat biznisu. Neskôr, v apríli 2017 bol povýšený do pozície generálneho riaditeľa pre strednú Európu. Matt zodpovedá za Tesco biznis v Českej republike, Maďarsku, na Slovensku a v Poľsku. Zároveň je členom Exec tímu.

Hugh Garavelli riaditeľ správy majetku a investícií pre strednú Európu

Hugh je zodpovedný za správu majetku a investícií spoločnosti Tesco v strednej Európe. Do spoločnosti Tesco nastúpil v roku 1989 ako manažér plánovania prevádzok na oddelení plánovania obchodov. Odvtedy prešiel viacerými pozíciami v oblasti nehnuteľností v Spojenom kráľovstve a ďalších krajinách. Pred príchodom do spoločnosti Tesco pracoval pre maloobchodníka v oblasti zmiešaného tovaru Woolworths. V septembri 2017 Hugh nastúpil do svojej súčasnej funkcie riaditeľa správy majetku a investícií pre strednú Európu. Je ženatý s Fran a má dve deti: Claru a Williama.

Ela Golab personálna riaditeľka pre strednú Európu

Úlohou Ely je starať sa o kolegov v Tescu v strednej Európe. Jej hlavnou zodpovednosťou je pomáhať spoločnosti napĺňať jej biznisovú stratégiu, a to najmä vďaka talentovaným kolegom a ich schopnostiam. Súčasťou Elinej práce je vytváranie takej firemnej kultúry, kde majú kolegovia príležitosti realizovať sa a vďaka ktorej vnímajú Tesco ako skvelé miesto na prácu.

Ela nastúpila do spoločnosti Tesco v roku 2006 ako manažérka komunikačného oddelenia v Poľsku, kde bola zodpovedná za internú a externú komunikáciu a viedla prácu na prvom pláne na podporu komunít v Poľsku. Po dvoch rokoch sa presunula na personálne oddelenie ako manažérka vzdelávania a rozvoja, kde okrem iných iniciatív spustila rozsiahly program rozvoja manažérskych zručností s názvom Silné vedenie – lepšie výsledky. V roku 2010 bola povýšená na pozíciu personálnej riaditeľky v Poľsku, aby podporila budovanie skvelého miesta na prácu.

Po vytvorení spoločného vedenia pre strednú Európu Ela prevzala úlohu prevádzkovej personálnej riaditeľky. Od júna 2018 zastáva svoju súčasnú pozíciu personálnej riaditeľky pre strednú Európu.

Predtým, ako začala pracovať v Tescu,  pôsobila na rôznych pozíciách vrátane roly v začínajúcej rozhlasovej stanici, ktorá sa neskôr stala celoštátnou vysielacou spoločnosťou, či marketingovej riaditeľky v televízii. Zastávala tiež vedúcu pozíciu v oblasti korporátnych záležitostí v spoločnosti Philip Morris, kde viedla programy CSR v oblasti prevencie fajčenia mládeže.

Ian Hutchins riaditeľ pre komunikáciu pre strednú Európu a riaditeľ pre spoločenskú zodpovednosť skupiny

Ian vedie komunikačné tímy v strednej Európe, ako aj program spoločenskej zodpovednosti s názvom Plán malých pomocí v rámci Tesco skupiny. V Európe je zodpovedný za internú, externú komunikáciu, government affairs a CSR. Ian nastúpil do spoločnosti Tesco v roku 1998 v rámci programu pre čerstvých absolventov. Prevažnú časť svojej kariéry strávil na komunikačnom oddelení Tesco skupiny vrátane pozícií internej a externej komunikácie, CSR a government affairs. Počas svojho pôsobenia v Tescu pracoval aj na viacerých významných projektoch korporátnej komunikácie. Ian hovorí plynule po poľsky a zaujíma sa o históriu a politiku v strednej Európe. Pred príchodom do spoločnosti Tesco pracoval pre spoločnosť Shell vrátane pôsobenia v Poľsku.

Jiří Černý riaditeľ právneho oddelenia pre strednú Európu

Jiří je riaditeľom právneho oddelenia pre strednú Európu a členom výkonného tímu pre strednú Európu.

Jiří sa k nám pripojil z Microsoftu, kde bol zodpovedný za správu právnych a firemných záležitostí v Českej republike a na Slovensku. Pred nástupom do spoločnosti Microsoft strávil čas v regionálnej právnickej firme a pracoval ako podnikový právnik pre British Telecommunications, kde bol zodpovedný za právne záležitosti v celej strednej a východnej Európe.

Jiří je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby právne tímy v strednej Európe boli dobrými obchodnými partnermi pre zvyšok spoločnosti, prispievali k obchodnému plánu a zároveň účinne chránili celú spoločnosť, kolegov a zabezpečovali, aby zákazníci spoločnosti Tesco boli v centre všetkého, čo spoločnosť robí. Poskytovaním právneho poradenstva, implementáciou podnikových politík a etických štandardov Jiří a jeho tím aktívne podporujú a dozerajú na integritu podnikania.

Jack Brabin finančný riaditeľ pre strednú Európu

Jack Brabin do Tesca nastúpil v roku 2016 ako riaditeľ obchodu jedného z podnikov spoločnosti v Spojenom kráľovstve. V rámci súčasnej pozície má na starosti financie, stratégiu a obchodné plánovanie v strednej Európe.

Richard Lamb technologický riaditeľ pre strednú Európu

Richard Lamb sa po ukončení štúdia ekonomiky pripojil v roku 2004 k Tesco programu Online Graduate vo Veľkej Británii. V priebehu nasledujúcich rokov pracoval v rôznych technologických a transformačných pozíciách vo Veľkej Británii a USA. V strednej Európe vedie Technology team s cieľom nachádzať nové technologické riešenia, ktoré prinášajú osoh zákazníkom i kolegom.

Martin Kuruc generálny riaditeľ pre Slovensko

Martin začal svoju kariéru v Tescu ako manažér trvanlivých potravín v hypermarkete v Petržalke v roku 2000. Bola to pre neho skutočne zaujímavá skúsenosť –  byť súčasťou tímu, ktorý otváral prvý hypermarket Tesco v hlavnom meste Slovenska, v Bratislave. Martin pôsobí v Tescu od jeho vstupu na slovenský trh. Neskôr otváral obchod Tesco v Piešťanoch a viedol viaceré tímy v obchodoch malých aj veľkých formátov, v centrálnej kancelárii, kde viedol tímy Supply Chain a distribúcie, ako aj tím podpory prevádzky na Slovensku a v Českej republike ako prevádzkový riaditeľ.

Od júna 2018 zastával Martin rolu výkonného riaditeľa pre Slovensko a od mája 2021 je generálnym riaditeľom Tesca na Slovensku. Martin je zodpovedný za napĺňanie stratégie spoločnosti smerom k zákazníkom, kolegom aj komunitám. Ako sám hovorí, je to veľmi zodpovedná a zároveň vzrušujúca úloha, ktorá  ho často napĺňa hrdosťou na to, čo jednotlivé tímy v obchodoch, distribučných centrách aj v centrálnej kancelárii robia každý deň pre to, aby mali zákazníci lepší zážitok z nakupovania a kolegovia skvelé miesto na prácu.

Zsolt Pálinkás generálny riaditeľ pre Maďarsko

Zsolt nastúpil do spoločnosti Tesco v roku 2003. Začínal na pozícii vedúceho oddelenia v obchode a až do roku 2006 pokračoval vo svojej kariére na rôznych prevádzkových pozíciách. Následne sa stal projektovým manažérom na oddelení marketingu a viedol jeden z našich kľúčových projektov v hlavnom meste Maďarska. Po roku sa posunul na komerčné oddelenie, kde začal ako nákupca a postupne sa prepracoval na obchodného riaditeľa pre čerstvé potraviny a zmiešaný tovar. V marci 2019 bol povýšený na prevádzkového riaditeľa pre strednú Európu a od mája 2021 zastáva pozíciu generálneho riaditeľa pre Tesco v Maďarsku.

Katarína Navrátilová generálna riaditeľka pre Česko

Katarína pracuje v spoločnosti Tesco od roku 2000, keď nastúpila na pozíciu koordinátora nákupu. Odvtedy prešla viacerými pozíciami, čo jej umožnilo veľa sa naučiť o jednotlivých častiach biznisu. Po viacerých pozíciách na komerčnom oddelení sa Katarína presťahovala do Turecka, kde v Tesco – Kipa prevzala úlohu riaditeľky  pre obchod a zároveň sa stala členkou predstavenstva. Po návrate domov sa stala personálnou riaditeľkou pre strednú Európu a rovnako aj členkou Exec tímu. V súčasnosti zastáva pozíciu generálnej riaditeľky pre Tesco v Českej republike.

Erik Šiatkovský Obchodný riaditeľ pre Slovensko

Erik nastúpil do Tesca v roku 2008 a začínal v oblasti property ako akvizičný manažér zodpovedný za expanziu malých formátov (1K a Express). 

V súčasnej pozícii je zodpovedný za manažment slovenského produktového teamu, ktorý zodpovedá za cely sortiment produktov, ich šírku a kvalitu a taktiež správnu cenu pre zákazníka.

Martin Bulla Prevádzkový riaditeľ pre Slovensko

Martin nastúpil do Tesca v roku 2000 ako manažér ambientu v novootvorenom obchode v Petržalke. Bola to pre neho skutočne zaujímavá skúsenosť -  byť súčasťou  tímu, ktorý otváral prvý hypermarket Tesco v hlavnom meste Slovenska – Bratislave. Martin je s Tescom od jeho začiatkov na slovenskom trhu.

V súčasnej pozícii je zodpovedný za napĺňanie stratégie spoločnosti smerom k zákazníkom, kolegom aj komunitám. Je to veľmi zodpovedná a zároveň vzrušujúca úloha, ktorá Martina často napĺňa hrdosťou na to, čo jednotlivé tímy v obchodoch, distribučných centrách aj v centrálnej kancelárii robia každý deň pre to, aby mali zákazníci lepší zážitok z nakupovania a kolegovia skvelé miesto na prácu.