Prepájanie generácií, podpora zdravotne znevýhodnených či rodovej rovnosti: Tesco oslavuje Mesiac diverzity