Projekty na podporu znižovania plytvania jedlom môžu získať granty v celkovej hodnote 40 000 eur - Nadácia Tesco vyhlasuje 4. ročník grantového programu Záchranári jedla