Metodika výpočtu rodového rozdielu v odmeňovaní

Tesco je zamestnávateľ s rovnosťou v odmeňovaní na každej pracovnej pozícii.

Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov počítame podľa štatistickej definície rodového rozdielu v odmeňovaní, ktorá je dostupná na webovej stránke Eurostatu:

Rozdiel v odmeňovaní mužov a žien je vyjadrený ako percento a priemerné zárobky sa počítajú podľa aritmetického priemeru.

Znamená to, že rozdiel v odmeňovaní žien a mužov sa počíta podľa zárobku všetkých žien a mužov v našej spoločnosti a vyjadruje sa ako konečné percento. Výpočet neporovnáva plat jednotlivcov na rovnakej pracovnej pozícii. Ako sme už spomínali, Tesco je zamestnávateľom garantujúcim na rovnakých pozíciách rovnaký plat – t. j. ženy aj muži dostávajú rovnaký plat. V centrálnej kancelárii patrí plat žien a mužov na rovnakej pozícii do rovnakého platového pásma.