Podpora diverzity a inklúzie

Rozmanitosť podporuje inovácie a úspešnosť podnikania

 

Existuje obrovské množstvo výskumov, ktoré hovoria, že rozmanitosť prospieva podnikaniu:
rozhodnutia prijaté a realizované rozmanitými tímami prinášajú o 60 % lepšie výsledky (Forbes, 2017);
• organizácie s inkluzívnou kultúrou majú trikrát vyššiu pravdepodobnosť, že sa im bude lepšie dariť, šesťkrát pravdepodobnejšie budú inovatívnejšie a agilnejšie a osemkrát pravdepodobnejšie dosiahnu lepšie obchodné výsledky (Deloitte, 2018);
• spolupatričnosť na pracovisku môže viesť odhadom až k 56 % zvýšeniu produktivity práce (Harvard Business Review, 2019);
• pocit spolupatričnosti znižuje riziko fluktuácie zamestnankýň a zamestnancov až o 50 % (Harvard Business Review, 2019).

V dynamickom odvetví, akým je maloobchod, mimoriadne záleží na schopnosti inovovať a my sme presvedčení, že práve naše kolegyne a kolegovia sú kľúčom k úspechu. Na Slovensku zamestnávame 8 841 kolegýň a kolegov z rozmanitého prostredia s rôznymi perspektívami aj nápadmi. Práve oni v spojení s novými výzvami nás posúvajú vpred, aby sme neustále zlepšovali Tesco ako skvelé miesto na prácu a nakupovanie. 

Stanovili sme si jasnú ambíciu v súlade s našou hodnotou správať sa k našim kolegyniam a kolegom tak, ako oni sami chcú, aby sme sa k nim správali:

Ali Abdellah Ahmed, Amr
Ali Abdellah Ahmed, Amr
Tesco mobile

“Cítim sa akceptovaný kolegami v centrálnej kancelárii aj v obchodoch. Veľmi si vážim, ako ma prijal kolektív. Medzi mnohými kolegami som našiel priateľov a môžem sa na nich kedykoľvek obrátiť.”

V Tescu je každý vítaný

Každý je vítaný znamená akceptovanie ľudí takých, akí sú, bez predsudkov, pričom ich rozmanitosť a jedinečnosť oceňujeme a vítame individuálny prínos každého z nás. 

Sme si vedomí, že slovo „diverzita“ sa často spája skôr s viditeľnejšími rozdielmi, ako sú pohlavie, vek alebo rasa, preto preferujeme používanie slova „rozmanitosť“. Považujeme to za veľmi dôležité, pretože sme presvedčení, že záleží na širšom súbore charakteristík, tých viditeľných rozdieloch, ale aj tých menej viditeľných, ako sú vzdelanie, pracovný štýl, zodpovednosť za opatrovanie zverených osôb, duševné a fyzické zdravie. 

V roku 2020 sme spustili e-learningový program pre všetky kolegyne a kolegov zameraný na rozvoj inklúzie a diverzity. Jeho cieľom je rozvíjať pochopenie a zvyšovať povedomie o inklúzii a diverzite na všetkých úrovniach našej spoločnosti. Do dnešného dňa školenie absolvovalo už viac ako 6 000 kolegýň a kolegov. V Tescu ideme ešte ďalej a v tomto roku sme naň nadviazali aj s novou ponukou školení pre manažérky a manažérov. 

V našej kolektívnej zmluve sme sa dohodli, že rovnaké nároky, aké uvádza Zákonník práce pre manžela/manželku, u nás patria kolegyniam a kolegom aj v prípade, že ide o druha/družku alebo životného partnera žijúceho s kolegom v spoločnej domácnosti, a to na základe čestného vyhlásenia. Príkladom je napríklad platené voľno pri narodení dieťaťa, platené voľno pri úmrtí partnera/partnerky alebo v rodine partnera/partnerky, voľno pri sprevádzaní k lekárovi vrátane nových rodinných benefitov. Naša kolektívna zmluva teda navyšuje benefity nad rámec Zákonníka prace a prináša tak lepšie podmienky pre všetkých.

Naším cieľom je kolegyne a kolegov spájať, aby si mohli zdieľať skúsenosti a vzájomne si pomáhať. V rámci Festivalu diverzity, štrnásťdňovej série programov o rozmanitosti a inkluzívnej kultúre, ktorého cieľom je ukázať rôzne pohľady na individualitu a jedinečnosť a podporiť pracovné prostredie s rešpektom k rovnakému zaobchádzaniu, zdieľame aj príbehy a skúsenosti našich LGBT+ kolegov.

Klaudia J. Nagyová
Klaudia J. Nagyová
manažérka hypermarketu Košice

“Naša obľúbená hra s mojím malým synom je puzzle – iba osobité dieliky vytvárajú komplexný obraz. Keď som absolvovala e-learningové školenie o inklúzii a diverzite, uvedomila som si podobnosť s mojím tímom – začala som sa na jednotlivé odlišnosti a rozdiely kolegov pozerať ako na príležitosť a výhody. Tak som docielila, že náš rôznorodý tím funguje efektívne a dosahujeme najlepšie výsledky.”