Príhovor generálneho riaditeľa

Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesco Stores SR, a.s.
Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesco Stores SR, a.s.

Srdcom nášho podnikania boli vždy ľudia, či už sú to naši kolegovia, zákazníci alebo dodávatelia – všetko, čo robíme, robíme pre nich. Po celom svete u nás pracuje viac ako 360 000 kolegýň a kolegov a takmer 9 000 z nich na Slovensku, vďaka čomu patríme medzi troch najväčších súkromných zamestnávateľov. Rola našich kolegýň a kolegov je kľúčová pri prinášaní potravín pre ľudí naprieč krajinou, čo sme obzvlášť potvrdili počas koronakrízy. Chcel by som sa preto poďakovať každej jednej kolegyni a každému jednému kolegovi za ich obetavú prácu počas uplynulého neľahkého obdobia. 

Pôsobíme v komunitách naprieč celým Slovenskom, kde našim zákazníkom prinášame širokú ponuku zdravých, udržateľných produktov cenovo dostupných pre všetkých. Chceme byť spoločnosťou odrážajúcou rozmanitosť zákazníkov a komunít, v ktorých pôsobíme. Aj z tohto dôvodu sme na Slovensku v máji 2019 podpísali Chartu diverzity a zaviazali sa rozvíjať diverzitu a inklúziu. Rozmanitosť však sama osebe nestačí.

V Tescu robíme všetko pre to, aby tu vládla kultúra založená na otvorenosti, kde je vítaný každý nápad či myšlienka. Ceníme si jednotlivé kultúry, osobnosti a preferencie našich kolegýň a kolegov. Kultúra inklúzie je neoddeliteľnou súčasťou našej značky a našich hodnôt: k ľuďom sa správame tak, ako chcú, aby sme sa k nim správali. Našim kolegyniam a kolegom umožňujeme nadväzovať autentické vzťahy so zákazníkmi, rozvíjať inovatívne nápady, a tak podporovať úspech nášho podnikania. Teší nás, že až 89 % kolegýň a kolegov verí, že v Tescu môžu byť sami sebou bez strachu z odsudzovania. 

Nevyhnutnosť posilňovať inklúziu sa v súčasnosti ukázala ešte naliehavejšou ako kedykoľvek predtým, pandémia COVID-19 ovplyvnila nerovným spôsobom rôzne sociálne skupiny. Zvyšujúca sa nerovnosť vo vybraných častiach spoločnosti si vyžaduje, aby sme ešte vo väčšej miere dbali na inklúziu na pracovisku – férový prístup pre všetkých bez ohľadu na ich zázemie. Od podpisu Charty diverzity sme našim kolegyniam a kolegom priniesli množstvo programov a aktivít zameraných na oslavu a podporu kultúry diverzity a inklúzie. Na tento krok chceme teraz nadviazať a podeliť sa o náš pokrok v tejto oblasti aj so širšou verejnosťou. 

Som hrdý, že vám prinášame našu prvú správu o diverzite a inklúzii, ktorá je svojím obsahom na Slovensku unikátna. Prináša súhrn informácií, ako sa nám darí v tejto oblasti, a naše plány do budúcnosti. Hoci už teraz majú u nás ženy silné zastúpenie v seniorných pozíciách, chceme aj naďalej zvyšovať ich podiel a zabezpečiť všetkým kolegyniam a kolegom rovnaký prístup ku všetkým pozíciám.

Chceme byť ešte viac ústretoví k rodine a ešte viac podporovať kolegyne a kolegov so zmenenou pracovnou schopnosťou zo zdravotných dôvodov. 

V Tescu je rovnaké odmeňovanie muža a ženy na rovnakej pozícii (v angličtine “equal pay”) samozrejmosťou. V rámci správy prinášame aj bližší pohľad na celkový pomer platov žien a mužov, ktorý ovplyvňuje množstvo faktorov, ako rodová distribúcia medzi najvyššie platenými pozíciami či kariérne voľby žien a mužov. 

Zároveň vyzývame aj ďalšie veľké spoločnosti, aby sa k nám pridali, odmerali a zverejnili podobné dáta vrátane rozdielov v odmeňovaní mužov a žien. Pretože spoločne dokážeme priniesť širšiu pozitívnu zmenu v celej spoločnosti.

Ďakujem