Správa v oblasti diverzity a inklúzie 2022

V Tescu každý deň prinášame niečo navyše. Pre zákazníkov, komunity i celú planétu. Toto poslanie je základom všetkého, čo robíme, a rovnako určuje štandardy našej firemnej kultúry.

Rola našich kolegýň a kolegov je pri napĺňaní nášho poslania kľúčová. Je pre nás dôležité, aby zastupovali rozmanitých zákazníkov a komunity, v ktorých pôsobíme, a zároveň vytvárali prostredie, kde sa každý cíti vítaný. Ceníme si a rešpektujeme rozdiely – chceme, aby naše kolegyne a kolegovia cítili, že v práci môžu byť sami sebou bez strachu z odsudzovania .

Minulý rok sme prvýkrát uverejnili našu Správu o diverzite a inklúzii s informáciami o našich zámeroch a stratégiách, ako aj doterajšom napĺňaní cieľov v tejto oblasti.

Správa za rok 2022 predstavuje napĺňanie nášho záväzku pravidelne informovať o našom pokroku v tejto oblasti a rovnako zahŕňa naše ambície, stratégie a metódy, ktorými chceme dosiahnuť, aby sa v Tescu každý cítil vítaný.

Všetky údaje obsiahnuté v správe sú za obdobie od júla 2021 do konca júna 2022, pokiaľ nie je uvedené inak.