Benefity

Flexibilná práca

Rozšírenie ochorenia COVID-19 spôsobilo, že práca v kanceláriách už nikdy nebude rovnaká ako pred vypuknutím pandémie.

Nášmu podnikaniu sa najlepšie darí vtedy, keď sme v osobnom kontakte a pracujeme spolu. Veríme, že spoločné stretnutia nám umožňujú efektívnejšie napĺňať naše kľúčové poslanie a pomáhajú vytvárať silnejšie väzby medzi kolegyňami a kolegami, ako aj so zákazníkmi a s dodávateľmi. Na druhej strane, kolegyne a kolegovia oceňujú flexibilitu práce na diaľku, najmä keď sa venujú samostatným úlohám, ktoré si vyžadujú sústredenosť a nie je pri nich potrebný kontakt s ostatnými.

Naše kolegyne a kolegovia si preto môžu vybrať medzi prácou z kancelárie, kde sú spojení so svojimi tímami a prácou na diaľku, keď nie je potrebná ich fyzická prítomnosť na pracovisku.

Naďalej ponúkame flexibilný pracovný čas (môže ísť jednoducho o jednorazovú zmenu, ktorá umožní kolegyniam a kolegom zúčastniť sa na stretnutí alebo rodinnej udalosti, alebo pravidelný režim so začiatkom pracovnej doby skoro ráno, aby bolo možné poobede vyzdvihnúť deti zo školy), prácu na čiastočný úväzok alebo kariérne prestávky – sabatical (do 12 mesiacov).

 

Lucia Herdová
Lucia Herdová
manažérka implementácie projektov

“Uprednostňujem osobné stretnutia a prácu v našej kancelárii, ale keďže som mamou malého škôlkara, často sa ocitnem v situácii, keď musím zmeniť plány. Vďaka Tescu mám možnosť pracovať z domu, a ak mi to agenda dovolí, prerušiť prácu počas dňa a vrátiť sa k nej opäť neskôr. Práca z domu a flexibilný pracovný čas mi umožňujú bez obáv skĺbiť rodinu a prácu.”

To však neznamená, že nehľadáme iné, menej zvyčajné možnosti flexibilnej práce. Tento rok v júli sme predstavili tri nové možnosti flexibilnej práce pre kolegyne a kolegov zamestnaných v kancelárii. Aktuálne sme v skúšobnej fáze, počas ktorej testujeme a zisťujeme, čo by tieto možnosti znamenali pre kolegyne a kolegov a našu spoločnosť:

Zhustený pracovný týždeň – vo všeobecnosti to znamená pracovať menej ako päť dní pri zachovaní existujúcich hodín; vo väčšine prípadov to znamená pracovať štyri dni po 10 hodín. Táto možnosť je k dispozícii len na obmedzené obdobie (tri mesiace) na žiadosť  kolegýň alebo kolegov, u ktorých nastali osobitné okolnosti, napr. skúšky v škole či potreba starať sa o člena rodiny.

Dovolenka navyše – kolegyne a kolegovia si môžu „kúpiť“ až päť dní dovolenky navyše; jeden deň dovolenky sa rovná hrubej mzde za jeden pracovný deň. Túto možnosť ponúkame len kolegyniam a kolegom, ktorí si už vyčerpali celú svoju dovolenku, na ktorú majú zo zákona nárok.

Medzinárodná práca na diaľku – chceme ponúkať krátkodobú prácu na diaľku zo zahraničia, ktorá umožní kolegyniam a kolegom pracovať mimo domovskej krajiny zamestnania bez daňových alebo právnych dôsledkov pre Tesco či pre nich.

V našej ďalšej správe prinesieme aktuálne informácie o tom, ako sme pokročili pri rozširovaní možností flexibilnej kancelárskej práce.

Zuzana Džatková
Zuzana Džatková
manažér projektového tímu IT v strednej Európe

“Benefit medzinárodná práca na diaľku som využila tento rok na dva týždne a podarilo sa mi týmto spôsobom maximalizovať čas na dovolenke s rodinou. Vzhľadom na to, že išlo o prvú dovolenku môjho ročného syna pri mori, nechceli sme sa ponáhľať domov a vystavovať ho stresu z lietania po krátkom čase. Takto sme mohli zostať v zahraničí maximálny možný čas a skombinovať dovolenku s prácou, a to bez toho, aby to malo akýkoľvek negatívny dosah. Som veľmi rada, že nám dnešná digitálna doba poskytuje podobné možnosti a Tesco sa rozhodlo ich sprostredkovať svojim zamestnancom. Rada by som tento benefit využila aj v budúcnosti.”

Unikátne rodinné benefity

V roku 2021 sme predstavili nové rodinné benefity. Extra benefity ponúkame tým kolegyniam a kolegom, ktorí si plánujú založiť rodinu, starajú sa o deti alebo jednoducho potrebujú voľno z rodinných dôvodov. Aj týmto spôsobom podporujeme našich kolegov, ale najmä kolegyne, keďže stále sú to vo všeobecnosti viac ženy, ktoré nesú zodpovednosť za starostlivosť o druhých.

Zavedenie týchto benefitov pomohlo znížiť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov, keďže ženy na materskej dovolenke sú finančne znevýhodnené, a tak musia často zvažovať, či si môžu dovoliť založiť si rodinu. Pre ženy na vyšších pozíciách sa toto rozhodnutie prijíma o to ťažšie, ak sú ich príjmy vyššie a výraznejšie prispievajú do rodinného rozpočtu.

Spätná väzba od našich kolegov a kolegýň  dokazuje, že to bol správny krok, ktorý veľmi oceňujú:

  • 60 kolegýň dostávalo počas materskej dovolenky zvýšené materské (do výšky 100 % čistej mzdy)
  • 58 partnerov strávilo dva týždne na platenej rodičovskej dovolenke po pôrode svojej partnerky alebo po adopcii dieťaťa
  • 4 rodičia čerpali neplatenú rodičovskú dovolenku, čo je pracovné voľno v dĺžke do 18 týždňov na každé biologické a osvojené dieťa do veku 18 rokov
  • 6 kolegov a kolegýň využilo ponuku 1 týždňa platenej dovolenky na cyklus liečby plodnosti (politika umožňuje celkovo až 3 týždne liečby plodnosti)
  • 1 kolegyni sme po nešťastnej udalosti straty dieťaťa ponúkli 2 týždne platenej dovolenky
  • 1 kolegyňa čerpala voľno pri prerušení tehotenstva

(všetky údaje predstavujú využívanie rodinných politík od júla 2021 do júna 2022)

 

Pavel Svoboda
Pavel Svoboda
manažér hypermarketu v Martine

“Ďakujem Tescu, ktoré mi vďaka skvelému benefitu umožnilo stráviť 10 dní navyše, mimo riadnej dovolenky, s mojou malou dcérkou tesne po jej narodení. Zároveň patrí poďakovanie aj mojej nadriadenej za to, že mi umožnila tento benefit čerpať flexibilne. Vďaka tomu som sa stal na 10 dní naplno kombináciou zásobovača, kuchára, upratovača, práčky aj žehličky, aby sa moje dve dievčatá mohli spoločne zladiť a nič im nechýbalo. Samozrejme, tento čas nebol len o tom, ale aj o mojej malej Agátke, s odhodlaním som sa zhostil nočného vstávania každé dve hodiny, prebaľovania, odgrgávania, uspávania a kúpania. Je fantastické, že pracujem v spoločnosti, ktorá dokážu zareagovať na takúto životnú zmenu a dopriať mi čas navyše, ktorý je pre vzťah otca a dcéry taký dôležitý. V zmysle nášho poslania: Každý deň prinášame niečo navyše, pre zákazníkov, komunity i celú planétu, som aj ja a moja rodina dostali niečo navyše... a za to patrí Tescu veľká vďaka.”

Podporujeme kolegov s vážnymi zdravotnými problémami

Minulý rok sme predstavili nové pravidlá postupného návratu do práce. Návrat do práce po dlhej prestávke spôsobenej chorobou môže byť náročný tak po fyzickej, ako aj po psychickej stránke – strata sebadôvery môže niekedy spomaliť proces zotavovania sa po liečbe. Tieto pravidlá umožňujú kolegyniam a kolegom v obchodoch, kanceláriách a  distribučných centrách počas prvých štyroch týždňov po návrate do práce odpracovať iba polovicu ich pracovného času v zmysle pracovnej zmluvy, pričom my im vyplatíme 100 % ich platu.

Za posledných 12 mesiacov túto možnosť využilo 36 kolegov.

Sme pripravení prijať viac kolegýň a kolegov so zdravotným znevýhodnením pohybového aparátu, a to najmä na pracovné pozície v kanceláriách. Ponúkame im možnosť vo väčšej miere pracovať z domu, aby dokázali svoje zamestnanie skĺbiť so zložitou životnou situáciou. Môže sa stať, že takíto kolegovia budú musieť občas prísť aj do kancelárie, ale štandardom bude práca z domu.

Okrem benefitov, ktoré ponúkame našim kolegom a kolegyniam, im podávame pomocnú ruku aj prostredníctvom Tesco Anjela. Vďaka projektu sme od jeho vzniku v roku 2013 pomohli kolegom už 1 022-krát celkovou sumou 650 000 eur.

Viac informácií o projekte Tesco Anjel

Prostredníctvom pravidelných či jednorazových príspevkov od kolegýň a kolegov a príspevkov v rovnakej hodnote od spoločnosti Tesco sa vytvára fond, z ktorého sa uvoľňujú financie na pomoc tým, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Tieto situácie sú najčastejšie spojené práve so zdravím, keď kolegovia potrebujú finančnú podporu na liečbu ochorení, či už ide priamo o nich, ich deti či iných blízkych členov rodiny.

 

Zdeněk Kubečka skladový pracovník distribučné centrum Beckov
Zdeněk Kubečka skladový pracovník distribučné centrum Beckov
skladový pracovník distribučné centrum Beckov

“Veľmi oceňujem benefit postupného návratu do práce vzhľadom na sedemmesačnú práceneschopnosť z dôvodu operácie kolenného kĺbu. Po návrate do práce som nemusel mať obavy, či môj organizmus znesie pracovnú 12-hodinovú záťaž, absolvoval som prácu v skrátených zmenách a takto som sa postupne mohol začleniť do pracovného procesu.”