Podpora diverzity a inklúzie

Presadzovanie inkluzívnej kultúry pre všetkých odráža to, kým sme, ako myslíme a čo je pre nás dôležité. Pomáha nám budovať lepšie vzťahy na pracovisku, aby sa naše kolegyne a kolegovia cítili vítaní, rešpektovaní a mohli byť sami sebou.

Vytváranie inkluzívnej kultúry

V Tescu robíme všetko pre to, aby sme  boli inkluzívnym pracoviskom. Zaviedli sme e-learning v oblasti inklúzie pre všetky kolegyne a kolegov, ktorého cieľom je rozvíjať pochopenie a zvyšovať  povedomie o inklúzii a diverzite na všetkých úrovniach nášho biznisu. K dnešnému dňu tento e-learning absolvovalo viac ako 6-tisíc kolegýň a kolegov a zaradil sa medzi povinné školenia pre každého, kto nastupuje do našej spoločnosti.

Pravidelne organizujeme školenie, ako byť inkluzívnym manažérom a inkluzívnou manažérkou, a sme hrdí na to, že do júna 2022 ho absolvovalo viac ako 64 % našich manažérok a manažérov. Toto školenie pomáha pozerať sa na odlišnosti našich kolegýň a kolegov bez predsudkov a hľadať spôsoby, ako čo najlepšie spolupracovať.

Všetci naši lídri absolvovali školenie o inklúzii a 28 manažérov sa zúčastnilo na stretnutí Human Library, ktorého cieľom je zažiť, aké to je byť v dnešnej dobe odlišný. Takýmto spôsobom mali príležitosť zistiť, aké majú ľudia predsudky a preferencie a ako to ovplyvňuje ich štýl vedenia kolegýň a kolegov.

Martina Baloghová
Martina Baloghová
vedúca manažérka obchodného plánovania

“Absolvovanie školenia Ako sa stať inkluzívnou líderkou ma utvrdilo v tom, že môj postoj k vedeniu tímu je správny, ale zároveň mi ukázalo nové možnosti smerovania. Vo svojom tíme sa stretávam s rôznymi názormi, postojmi či reakciami na problémy, ale vždy sa snažím bez rozdielu dať každému priestor na sebavyjadrenie. Môj tím považujem za veľmi flexibilný a aj vďaka rozmanitosti v ňom sme pripravení lepšie sa prispôsobiť premenlivým podmienkam na trhu a vidieť daný problém z rôznych perspektív, čo považujem za základný pilier úspešného vyriešenia problému.”

Počúvame naše kolegyne a kolegov

Dvakrát ročne organizujeme medzi všetkými kolegyňami a kolegami prieskum Tvoj názor je dôležitý. Ten nám poskytuje obraz o tom, ako sa cítia naši kolegovia. Ešte dôležitejšie ako počúvať je konať na základe spätnej väzby – to je dôvod, prečo majú manažérky a manažéri prístup k výsledkom na tímovej úrovni. To im umožňuje vnímať náladu v tíme a vytvoriť akčný plán, ako sa zlepšiť v identifikovaných oblastiach. Výsledky našich posledných prieskumov ukazujú, že až 89 % kolegýň a kolegov cíti, že môžu byť sami sebou bez strachu z odsudzovania a že sa stávame viac inkluzívnym pracoviskom.

Výsledky zamestnaneckého prieskumu „Tvoj názor je dôležitý“ 2022

89%

kolegýň a kolegov sa cíti tak, že v Tescu môžu byť sami sebou bez strachu, že ich budú odsudzovať

88%

kolegýň a kolegov verí, že z Tesca sa stáva inkluzívne pracovisko