Mladí kolegovia

Ako jeden z najväčších zamestnávateľov sme odhodlaní pomáhať pri rozvoji ďalšej generácie talentov a poskytnúť našim kolegom potrebné zručnosti, aby boli úspešní. Mladšie kolegyne a kolegovia prinášajú nové nápady a rozličné pohľady na výzvy, ktorým náš biznis čelí. Mladí ľudia majú u nás množstvo príležitostí na rozvoj, napríklad pokiaľ ide o sociálne zručnosti alebo odborné školenia, učenie sa od mentorov alebo prehlbovanie znalostí anglického jazyka. Veríme, že tiež pomáhajú získať lepší prehľad o nových trendoch na trhu či vývojových tendenciách.

Programy pre mladých lídrov

Naše programy pre mladých lídrov sú zamerané na absolventov škôl, ktorí sa chcú posúvať na manažérske pozície v obchodoch alebo na distribúcii, pričom sa nevyžaduje vysokoškolské vzdelanie. Tieto programy poskytujú cielené školenia, vďaka ktorým účastníci získajú technické a behaviorálne zručnosti potrebné na vedenie tímu. Okrem toho, tieto programy našim mladým lídrom ponúkajú praktickú časť – work shadowing, keď majú unikátnu možnosť učiť sa od skúsenejších a najseniornejších kolegov , s ktorými by inak nemali možnosť spolupracovať.

Spoznávanie rôznorodých pracovných pozícií, zodpovedností a ľudí v rámci programu pomáha našim mladým lídrom vytvoriť si svoje budúce kariérne plány a posúvať sa smerom k manažérskym postom v Tescu.

 

Dominik Delič
Dominik Delič
manažér supermarketu

“Počas polročného pôsobenia v programe Mladý líder som si prešiel každou pracovnou pozíciou v rámci supermarketu. Po každej pozícii som absolvoval písomné i praktické skúšky prislúchajúce k danej pozícii. Zúčastnil som sa na školenich mäkkých zručností, ktoré upevnili moje znalosti v oblasti riadenia ľudí a sú predpokladom pre úspešné riadenie tímu. Absolvoval som sprevádzanie skúseného kolegu na hypermarkete a taktiež aj v supermarkete. Na záver som mal možnosť pracovať v dvojici s manažérkou prevádzkovej jednotky na supermarkete. Počas programu ma veľmi podporovali moji nadriadení, ktorí mi odovzdávali svoje dlhoročné skúsenosti a pravidelnú spätnú väzbu. Za veľa vďačím manažérom, pri ktorých som strávil nejaký ten čas, a som nesmierne vďačný za ich podporu a za všetko, čo ma naučili. Toto všetko mi pomohlo zvládnuť rolu manažéra prevádzkovej jednotky. Moje kariérne plány do budúcnosti sú jasné – chcem sa stať manažérom v hypermarkete.”

Absolventský program v centrálnej kancelárii

Pre tých absolventov, ktorí majú záujem o prácu v centrálnej kancelárii, ponúka jedinečnú príležitosť vyskúšať si rôzne pracovné pozície náš absolventský program Graduate. Zatiaľ čo všetci naši absolventi trávia čas v našich predajniach a distribučných centrách, aby spoznali kľúčové oblasti nášho podnikania, Absolventský program v centrálnej kancelárii zohľadňuje rôznorodé ambície našich absolventov, ako aj naše obchodné stratégie.

 

Dajana Bileta
Dajana Bileta
projektová manažérka

“Po ukončení štúdia doma v Chorvátsku som sa prihlásila do výberového konania do absolventského programu Graduate v Tescu na Slovensku, pretože som chcela žiť v krajine pod Tatrami. Od začiatku som pôsobila na personálnom oddelení a počas tréningu som prešla všetkými oblasťami, ktoré toto oddelenie zastrešuje. Po deviatich mesiacoch tréningu som dostala ponuku pracovať ako projektový manažér na personálnom oddelení, na ktorom pôsobím dodnes. Z nadobudnutých skúseností naďalej čerpám, pričom pracujem na automatizácii personálnych procesov. Často sa na poradách dostávam do vtipných situácií, keďže nemám dokonalú slovenčinu. Kolegovia ma však vždy podporia a vďaka nim nemám strach hovoriť. Mám jednoducho priestor posúvať sa stále vpred.”

Študenti

Na Slovensku aktuálne spolupracujeme s 23 strednými školami. V uplynulom školskom roku absolvovalo takmer 400 študentov praktické vyučovanie na 31 prevádzkach našej spoločnosti. Sme hrdí na to, že v aktuálnom školskom roku stúpol ich počet až na 696 žiakov, ktorí u nás absolvujú praktické vyučovanie. Z uvedeného počtu tvoria väčšinu žiakov  deti z marginalizovaných komunít.

Skvelým príkladom je náš supermarket v Stropkove. Už od roku 2014 tu poskytujeme priestor na praktické vyučovanie pre 20 žiačok z marginalizovaných rómskych komunít. Tieto dievčatá sa stali pevnou súčasťou nášho tímu. Naše kolegyne a kolegovia na obchode im poskytujú podporu nielen pri zvládnutí štúdia, ale často i v otázkach riešenia situácií v ich súkromnom živote.

V roku 2019 sme začali spolupracovať so Spojenou školou v Bardejove, kde nás na začiatku školského roka oslovila organizácia Človek v ohrození s prosbou o poskytnutie priestoru na praktické vyučovanie pre piatich žiakov. Dnes už iniciatíva zahŕňa 20 žiakov, ktorí u nás našli priestor na vzdelávanie.

 

 

 

Zuzana Zetochová
Zuzana Zetochová
manažérka náboru pre prevádzky

“Jednou z našich najväčších priorít je byť atraktívnym zamestnávateľom pre mladých. Poskytnúť im kariérne príležitosti a udržať ich motivovaných.”

V roku 2015 sme začali aj so systémom duálneho vzdelávania a v spolupráci so strednými odbornými školami sprostredkúvame praktické vyučovanie žiačok a žiakov. Spolupracujeme s rôznymi odbornými školami, ktoré pripravujú svoje študentky a študentov v odboroch ako pekár, predavač, marketing alebo obchodný pracovník. Sme veľmi hrdí, že postupne rozširujeme spolupráce a dnes už viacerí študenti duálneho vzdelávania sú u nás zamestnaní v pracovnom pomere či na dohodu o brigádnickej práci študentov.

 

Absolventský program pre mladých stredoškolákov

S cieľom pritiahnuť viac mladých ľudí spúšťame okrem programu pre absolventov vysokých škôl aj program Tímlíder.  Cieľom programu je dať príležitosť mladým ľuďom s ukončeným stredoškolským vzdelaním a našim brigádujúcim študentom vysokých škôl stať sa po absolvovaní tréningu manažérom zmeny. Mladí ľudia od 18 rokov tak u nás majú možnosť pracovať na riadiacej pozícii. Veríme, že program bude mať úspech a prispeje k zvyšovaniu zastúpenia mladých ľudí v našej spoločnosti.

Matúš Gavin
Matúš Gavin
vedúci zmeny v supermarkete v Smižanoch – 19 rokov

“Pre prácu v spoločnosti Tesco som sa pred pár rokmi rozhodol vďaka skvelým odporúčaniam od rovesníkov a starších. Po nastúpení ako brigádnik na prevádzku v Spišskej Novej Vsi som sa osobne presvedčil o dobrom kolektíve. Po ukončení školy som začal riešiť otázku svojej budúcnosti a uvedomil som si, že ma baví práca s ľuďmi a v tíme. Preto som sa rozhodol pre pracovnú pozíciu asistent predaja zákazníkom. Neskôr som dostal ponuku na pozíciu vedúceho zmeny, a keďže mám rád výzvy a rád sa učím nové veci, prijal som túto ponuku.”

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu – naša spolupráca

Ako spoločnosť sme sa už v roku 2018 zapojili do programu pre mladých ľudí s názvom DofE (Duke of Edinburgh).  DofE je rozvojový program pre každého vo veku 14 až 24 rokov.

Ak chce mladý človek získať  ocenenie vojvodu z Edinburghu – DofE, musí na sebe vytrvalo pracovať 6 – 18 mesiacov a prekonať štyri výzvy – rozvíjať svoj talent/zručnosť, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu s kamarátmi. Jedným z cieľov programu je mladých ľudí pripraviť na úspešné zaradenie sa do pracovného života. 

Od začiatku spolupráce sa do programu zapojilo 44 ľudí z radov našich kolegýň a kolegov. V programe sa ľudia z firemného prostredia stávajú lídrami mladých, pričom im v rámci vzdelávacieho programu pomáhajú s nastavovaním a plnením osobných cieľov. Veríme, že aj vďaka účasti kolegýň a kolegov v programe a prezentácii našej spoločnosti oslovíme mladú generáciu.