Podpora marginalizovaných skupín

Už niekoľko rokov sa snažíme o vytváranie čo najvhodnejších podmienok na zamestnávanie ľudí z marginalizovaných skupín.  V spolupráci s Nadáciou Pontis intenzívne pracujeme na vytváraní podmienok na zamestnávanie  ľudí, ktorí nespĺňajú väčšinu základných kritérií na vstup do zamestnania, najmä v dôsledku životných podmienok a okolností, v ktorých sa nachádzajú.

Náš pokrok od vydania poslednej Správy o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity a inklúzie  potvrdzuje, že táto cesta je správna. Prvé príklady boli skvelou inšpiráciou aj pre ďalších lídrov v našej spoločnosti a zamestnávanie kolegýň a kolegov z tejto skupiny je pre nás v tejto chvíli úplnou samozrejmosťou.

Zamestnávanie ľudí z marginalizovaných menšín sme spoločne s organizáciou Človek v ohrození podporili aj formou prednášok a exkurzií  priamo v našich obchodoch. Na druhej strane sme pre naše kolegyne a kolegov zorganizovali tréningy a školenia s cieľom dosiahnuť, aby dokázali bez predsudkov a bariér prijať tieto kolegyne a kolegov medzi seba. Výsledkom je, že viacerí účastníci týchto exkurzií následne u nás získali prácu a potvrdili, že v našich tímoch sú rešpektovaní a prijatí bez akýchkoľvek predsudkov.

Opäť sme sa však chceli posunúť o čosi ďalej a  naše ďalšie aktivity sme preto zamerali na mladých ľudí. Sme presvedčení, že ak poskytneme kvalitné vzdelanie a následné uplatnenie mladým, môžeme aspoň malým dielom prispieť k riešeniu situácie vo vylúčených rómskych komunitách.

V rámci duálneho vzdelávania podporujeme  aj žiakov z rómskych komunít a vďaka spolupráci s organizáciou Človek v ohrození sme dokázali osloviť rodičov priamo v komunitných centrách a predstaviť im možnosti, ktoré ich deti môžu získať vďaka duálnemu vzdelávaniu u nás. V našom hypermarkete v Poprade, kde sme tento projekt odštartovali v roku 2019, budú v budúcom školskom roku  maturovať prvé študentky, z čoho máme obrovskú radosť.

Zároveň je pre nás veľmi dôležité, aby sme našim kolegyniam a kolegom dali možnosť kariérne rásť.  Teší nás, že viaceré kolegyne a kolegovia z radov Rómov, ktorí u nás začínali ako žiaci, prípadne brigádnici – asistenti predaja, aktuálne už zastávajú v našej spoločnosti vyššie pozície.

Marek Simko
Marek Simko
manažér hypermarketu v Spišskej Novej Vsi

“V našom hypermarkete dlhodobo zamestnávame Rómov a od konfliktu na Ukrajine aj kolegov inej národnosti. Čo sa týka mojej skúsenosti s Rómami, tak väčšinou ide o ľudí, ktorí chcú pracovať a sú ochotní učiť sa nové veci, ale nemajú pracovné návyky. V mnohých oblastiach potrebujú intenzívnejšiu podporu, no po zaškolení sa na našej prevádzke postupne dostali na rôzne pozície. Okrem asistentov predaja vykonávajú napríklad aj pozície ako spracovávanie centrálnej knihy záruk, pracovníci hlavnej pokladne a pracujú aj v pekárni. V rámci prijímania kolegov rôznych národností som absolvoval niekoľko stretnutí s tímom v obchode, ktorý som poprosil o pomoc a ochotu, ľudskosť, komunikáciu a začlenenie nových kolegov do tímu, aby sa od prvého momentu u nás v Tescu cítili ako doma. Nikto by nemal ostať na okraji spoločnosti, osamote či bez pomoci.”