Začleňovanie ľudí so zdravotným znevýhodnením

Jedným z pilierov našej stratégie v oblasti diverzity a inklúzie je začleňovanie ľudí so zdravotným znevýhodnením, keďže zamestnávanie tejto skupiny je v porovnaní s ich rovesníkmi na Slovensku na veľmi nízkej úrovni.

Podľa oficiálnych dát bolo v roku 2020 na Slovensku viac ako 10 000 zdravotne znevýhodnených ľudí evidovaných ako nezamestnaných, čo znamená, že trend v nezamestnanosti týchto ľudí pretrváva, dokonca narastá.

Ako veľký zamestnávateľ máme zo zákona povinnosť zamestnávať určitý počet kolegov so zmenenými pracovnými schopnosťami alebo spolupracovať s organizáciami, ktoré ich zamestnávajú. Sme hrdí na to, že v roku 2021 sme túto požiadavku nielen splnili, ale aj výrazne prekročili.

Zároveň pracujeme na začleňovaní zdravotne znevýhodnených študentov. V aktuálnom školskom roku máme 53 študentov na praktickom vyučovaní v našich prevádzkach, čo je v porovnaní s minulým rokom nárast o 20 %.

V oblasti zdravotne znevýhodnených kolegov sme na Slovensku v minulom roku uzavreli dohodu o vzájomnej spolupráci s organizáciou ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života, n. o.  

 

To najdôležitejšie z oblasti zamestnávania zdravotne znevýhodnených kolegýň a kolegov za Tesco na Slovensku za rok 2022:

6,2%

aktuálnych zamestnancov v obchodoch oficiálne tvoria ľudia so zdravotným znevýhodnením

3

nadviazali sme spoluprácu s troma spoločnosťami zamestnávajúcimi ľudí so zdravotným znevýhodnením

Martina Ľuptáková
Martina Ľuptáková
prevádzková personálna partnerka

“To, čo sa javí na začiatku ako prekážka, môže byť po čase naplnením malého sna. A to hlavne pre tých ľudí, ktorí možno ani nedúfajú, že by mohli byť pre spoločnosť prínosom. Aj tak by sme mohli charakterizovať tranzitný program neziskovej organizácie ALTERNATIVA, na ktorom participujeme na dvoch prevádzkach – v Brezne a Lučenci. Daný program sprevádza mladých ľudí s mentálnym alebo telesným znevýhodnením tak, aby zvládali prechod zo školského do pracovného prostredia, naučili sa pracovným návykom a integrovali sa do spoločnosti. Do nášho kolektívu sme prijali napríklad Lukáša a Zuzku. Dovolím si tvrdiť, že spolupráca po ťažkých začiatkoch, keď sme sa pasovali so zákonnými podmienkami, pandémiou a lockdownom, prináša úspech a zadosťučinenie na oboch stranách. Obrovská vďaka patrí prevádzkam a kolegom, ktorí Lukášovi aj Zuzke poskytujú absolútnu podporu, tréning, pomocnú ruku. Som na naše kolegyne a kolegov nesmierne hrdá a teším sa zo všetkých pozitívnych reakcií aj zo strany Zuzky a Lukáša na náš tím a našu spoločnosť, ktorá je príkladom správnej spolupráce a spájania ľudí.”

Miroslava Rychtárechová
Miroslava Rychtárechová
prevádzková personálna manažérka Tesca na Slovensku

“Kolegovia so zdravotným znevýhodneným robia naše Tesco rozmanitým a ľudskejším každým dňom viac a viac. Ich životné príbehy a osudy nás ovplyvňujú natoľko, že sme odhodlaní prekračovať všetky bariéry a ukázať i okolitému svetu, že Tesco je inkluzívnym miestom, kde sa nájde každý. Nie je nad to, keď naši zákazníci oceňujú našich zdravotne znevýhodnených kolegov počas ich práce na predajni. Je to znak toho, že ako spoločnosť rastieme a vnímame naše odlišnosti i to, čo nás spája. Sme na dlhej ceste zmeny, ale som presvedčená, že našou veľkosťou i silou, ktorú ako jeden z najväčších súkromných zamestnávateľov máme, dokážeme inšpirovať i mnohých ďalších.”

V rámci začlenenia kolegýň a kolegov so zdravotným znevýhodnením sme  začali spoluprácu so spoločnosťou Profesia s cieľom podporiť dlhodobo nezamestnaných zdravotne znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Aktuálne pracujeme na začleňovaní kolegýň a kolegov s rôznymi mentálnymi zdravotnými znevýhodneniami. Veríme, že už zakrátko vám budeme vedieť predstaviť úspechy v tejto oblasti.

Anna Podlesná, CSR manažérka Profesia, spol. s r.o

“Pri hľadaní práce má každý človek inú štartovaciu čiaru. A dostať pozvanie na pracovný pohovor je často prvou náročnou výzvou. Pri spolupráci s Tescom sme zažili, že šancu dostal naozaj každý. Mladá mamička, ktorej hrozila strata bývania, čerství absolventi škôl s mentálnym či iným znevýhodnením, ale napr. aj ľudia, ktorým život rodiny a schopnosť zamestnať sa zásadne ovplyvnil COVID. V Tescu manažérky a manažéri hľadajú spôsoby, ako využiť potenciál a chuť človeka pracovať. Aj tu ide o výkon, ale s rešpektom na limity a dlhodobý rast zamestnancov.”