Vzdelávanie a rozvoj kolegov

Dlhodobé a trvalé pracovné príležitosti a rozvoj zručností sú nevyhnutné pre dlhodobú sociálno-ekonomickú udržateľnosť a rast. Ako jeden z najväčších zamestnávateľov sme odhodlaní pomáhať pri rozvoji ďalšej generácie talentov a poskytnúť našim kolegom potrebné zručnosti, aby boli úspešní.

Srdcom nášho podnikania sú naši kolegovia, ktorí zabezpečujú všetko potrebné pre našich zákazníkov a tento záväzok nikdy nebol silnejší.

Zvyšujeme kvalifikáciu a rekvalifikáciu v rámci našej pracovnej sily, aby sme vyhoveli súčasným požiadavkám pracovného trhu a novým pracovným miestam v budúcnosti. Zároveň pomáhame mladým ľuďom s rozvojom zručností, ktoré sú potrebné na získanie zamestnania a naštartovanie pracovnej kariéry.

Rozvoj kariéry, zručností a vodcovských schopností

Náš prístup v tomto meradle bol vždy silný naprieč spoločnosťou. Naše skúsenosti ukázali, že manažér, ktorý počúva, významne prispieva k tomu, aby naši kolegovia odporúčali Tesco ako skvelé miesto na prácu. 84 % našich kolegov uviedlo, že v Tescu mali za posledných 12 mesiacov možnosť učiť a rozvíjať sa.

447

nováčikov vyškolených v roku 2021/22

400

kolegýň a kolegov do 25 rokov, ktorí majú možnosť sa u nás rozvíjať

Rozvíjanie zručností a príležitostí na ďalší kariérny postup

Pracovný trh sa rýchlo vyvíja a my si uvedomujeme, že naši kolegovia potrebujú získať cenné zručnosti, ktoré im v budúcnosti umožnia uplatniť sa. Okrem toho, že staviame na existujúcich schopnostiach našich kolegov, vytvárame pre nich aj príležitosti na rast v oblastiach, ktoré budú môcť potrebovať a ktoré u nás budú môcť v budúcnosti využiť.

K tomu, aby sa nám to podarilo, vznikol nový tím na plánovanie strategickej pracovnej sily, ktorý nám pomôže formovať budúcu ponuku a dopyt po kritických pracovníkoch, zručnostiach, pozíciách a typoch odborných činností, ktoré bude Tesco potrebovať k napĺňaniu svojej stratégie.

Snažíme sa poskytovať príležitosti mladým ľuďom, aby mohli rozvíjať zručnosti potrebné na získanie zamestnania a naštartovanie pracovnej kariéry, pričom hľadáme mladých zapálených ľudí – stredoškolákov a absolventov vysokých škôl – ktorí sú budúcnosťou nášho podnikania. Zamestnávame viac ako 400 zamestnancov na plný a skrátený úväzok do 25 rokov, predovšetkým v obchodoch, ale aj v centrálnej kancelárii.

Pomáhame mladým ľuďom získať pracovné skúsenosti, ponúkame absolventskú a učňovskú prax v našich obchodoch, aby si vyskúšali, aké je to pracovať v maloobchode. Minulý rok sme pomohli vyškoliť takmer 447 nováčikov v našich obchodoch a distribučných centrách vo všetkých regiónoch Slovensku.

Absolventský program v centrálnej kancelárii

Absolventský program v centrálnej kancelárii je unikátnym zážitkom pre všetkých absolventov s ambíciou prepracovať sa na vyššie pozície, pretože ponúka možnosť rotovať na rôznych pozíciách a v rozličných oddeleniach našej centrálnej kancelárie.

Programy pre mladých lídrov

Programy pre mladých lídrov sú zamerané na študentov, ktorí sa chcú rozvíjať s cieľom dosiahnuť manažérsku pozíciu v maloobchode alebo distribúcii a nevyžadujú vysokoškolské vzdelanie. Tieto programy poskytujú cielené školenia, vďaka ktorým účastníci získajú technické a behaviorálne zručnosti potrebné na vedenie tímu.

Ciele udržateľného rozvoja OSN (SDG)

SDG 1 Žiadna chudoba

Cieľom je ukončiť chudobu všade a vo všetkých formách. Naše princípy odmeňovania sa zameriavajú na to, aby boli jednoduché, spravodlivé, konkurencieschopné a udržateľné. Všetci naši kolegovia a kolegyne v trvalom pracovnom pomere zarábajú viac ako je aktuálna minimálna mzda. Zároveň sme sa zaviazali pomôcť mladým ľuďom, najmä dlhodobo nezamestnaným, aby dostali príležitosť k pracovným skúsenostiam a vzdelávaniu, čím môžeme zmierniť ich možný pád do chudoby.

SDG 4 Kvalitné vzdelanie

Cieľ kvalitného vzdelávania na zabezpečenie inkluzívneho, spravodlivého, kvalitného vzdelávania a podpory celoživotných príležitostí na vzdelávanie pre všetkých. Naše školenia a programy na rozvoj zručností poskytujú našim kolegom príležitosti začať úspešnú kariéru a zaviazali sme sa tiež prinášať atraktívne príležitosti pre mladých ľudí a pomáhať im s rozvojom zručností, ktoré sú potrebné na získanie zamestnania a naštartovanie pracovnej kariéry. Podporu pre rozvoj kolegov a kolegýň je nastavená tak, aby každý kolega a kolegyňa mali možnosť na kariérny rozvoj.

SDG 8 Dôstojná práca a ekonomický rast

Cieľ podporuje inkluzívny a udržateľný hospodársky rast, zamestnanosť a dôstojnú prácu pre všetkých. Do komunít, v ktorých pôsobíme, prinášame prácu a zamestnanosť podporujeme aj prostredníctvom našich dodávateľských reťazcov.

SDG 17 Partnerstvá za ciele

Cieľ uznáva dôležitosť spolupráce. Rozšírili sme množstvo tréningov a školení na rozvoj zručností našich kolegov, ako aj férový a konkurencieschopný balík odmien ako uznanie za ich prácu.