Zdravie, bezpečnosť a zdravý životný štýl

Naši kolegovia a zákazníci právom očakávajú, že Tesco bude bezpečným miestom na prácu a nakupovanie. Zaviazali sme sa rozvíjať a udržiavať prostredie, v ktorom je bezpečnosť na prvom mieste bez ohľadu na to, čo robíme.

Zároveň si uvedomujeme, že zdravie a duševná spokojnosť (wellbeing) našich kolegov sú veľmi dôležité. Obzvlášť obdobie pandémie zvýšilo potrebu zamerať sa na zdravie a duševnú spokojnosť, nakoľko pandémia zvýšila vyhľadávanie psychologického poradenstva o 39 % a opatrenia proti šíreniu COVID-19 znížili pohybových aktivít ľudí. Našou prioritou je podporovať zdravie našich kolegov a pomáhať im, aby sa cítili čo najlepšie fyzicky aj psychicky.

Starostlivosť o zdravie, bezpečnosť a duševnú spokojnosť (wellbeing) našich kolegov je v Tescu našim spoločným úsilím a je v centre záujmu nášho podnikania. Dbáme na bezpečné a zdravé prostredie pre všetkých našich kolegov, zákazníkov aj komunity, v ktorých pôsobíme.

Bezpečné miesto na prácu a nakupovanie

Bezpečnosť našich kolegov a zákazníkov je pre nás na prvom mieste. Nastavili sme bezpečnostné opatrenia and rámec platnej legislatívy a noriem Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Dôkazom toho je aj náš úspech, keď sme dokázali znížiť počet pracovných úrazov končiacich sa práceneschopnosťou o 5 %  za minulý rok.

Naše hypermarkety a distribučné centrá na Slovensku sme vybavili 66 automatickými defibrilátormi, ktoré sú v prípade potreby k dispozícii pre našich kolegov a zákazníkov. Okrem toho naďalej zdokonaľujeme školenia prvej pomoci pre kolegov v našich kanceláriách a predstavili sme aj úvodné školenia pre všetkých kolegov v obchodoch.

Spustili sme kampaň Bezpečnosť na prvom mieste zameranú na našich kolegov. Jej súčasťou sú simulácie dopravných nehôd, ktoré účastníkom umožňujú na vlastné oči zažiť dôsledky nedodržiavania bezpečného spôsobu jazdy a zamyslieť sa nad vlastným spôsobom šoférovania.

Dbáme na to, aby sa nikomu v priebehu práce alebo nakupovania v Tescu nič nestalo. Okrem bezpečnosti sme v Tescu odhodlaní urobiť všetko pre zdravé pracovné prostredie.

88 %

kolegov a kolegýň súhlasí, že Tesco podporuje ich zdravie a duševnú spokojnosť

5 %

zníženie pracovných úrazov oproti roku 2020/21

54

kolegýň už využilo navýšenie materskej dávky do úrovne 100 % čistej mzdy

66

automatických defibrilátorov k dispozícii v našich obchodoch a distribučných centrách

Podpora zdravého životného štýlu

Zdravie našich kolegov berieme veľmi vážne. Chceme, aby Tesco bolo skvelým miestom na prácu a našim kolegom chceme pomôcť žiť zdravšie. Pri presadzovaní zdravého životného štýlu sme sa zamerali na podporu vyváženej stravy, zdravého tela a zdravej mysle.

Staráme sa o to, aby naši kolegovia mohli žiť zdravšie a vytvorili sme podmienky, aby mohli čo najlepšie vyvážiť svoj pracovný a rodinný život.

V júli 2021 sme rozšírili ponuku benefitov flexibilnej práce a rodinného života, ktoré sú unikátnymi nielen v sektore maloobchodu, ale i v celoslovenskom meradle. Mimoriadnu podporu od Tesca získajú kolegovia a kolegyne, ktorí si zakladajú rodinu, prípadne majú rodinu už dlhšie. Rovnako posilňujeme pomoc všetkým kolegom pri návrate do práce po dlhej prestávke spôsobenej chorobou či nepredvídateľnou udalosťou. Vďaka týmto benefitom:

  • 54 našich kolegýň už využilo navýšenie materskej dávky do úrovne 100 % čistej mzdy
  • 6 našich kolegov, ktorí podstupujú liečbu plodnosti, už ukončilo liečebné cykly s čerpaním týždňovej platenej dovolenky,
  • 36 našich kolegov a kolegýň využilo možnosť skráteného pracovného času o polovicu po náročnej chorobe s dorovnaním platu na úroveň 100 %.

Otcovské voľno

Kolegovia – otcovia majú tiež nárok na dva týždne plateného voľna po narodení dieťaťa alebo po zverení dieťaťa do starostlivosti.

Podpora duševného zdravia

Zaviazali sme sa znížiť predsudky spojené s liečbou duševného zdravia a pomáhame zvyšovať povedomie o možnostiach na jeho zlepšenie. Staráme sa o to, aby každá kolegyňa a každý kolega mali prístup k bezplatnej podpore zdravia a budovaniu duševnej spokojnosti (wellbeing).

Zvyšujeme ponuku benefitov na podporu zdravia a duševnej spokojnosti (wellbeing), našim kolegom umožňujeme prístup k rôznym programom pomoci na udržanie pracovnej rovnováhy aj duševného zdravia.

Podporujeme našich kolegov naprieč našou spoločnosťou ponukou rôznych benefitov:

  • Podporujeme zdravý životný štýl a pohyb našich kolegov spolufinancovaním karty Multisport
  • Kolegom ponúkame ovocie zdarma vo vybrané dni v týždni, organizujeme pravidelné ochutnávky produktov našej vlastnej značky – predstavenie našich produktov so zníženým obsahom soli, cukru a tuku
  • Pre kolegov tiež organizujeme Týždeň zdravia (pomoc, podpora, workshopy, zdravotné merania a tipy pre zdravý životný štýl) dvakrát do roka
  • Kolegov inšpirujeme zaujímavými článkami zameranými na duševné zdravie
  • Poskytujeme 10 % zľavu na potraviny ako súčasť zamestnaneckej karty Clubcard, čo našim kolegom umožňuje ľahší prístup ku všetkému, čo potrebujú.

Budeme aj naďalej podporovať spokojnosť našich kolegov v práci aj mimo nej so zameraním na zdravie a duševnú rovnováhu tak, aby sme zvýšili povedomie a ponuku pomoci duševného, fyzického a finančného zdravia pre všetkých našich kolegov.

Ciele udržateľného rozvoja OSN (SDG)

SDG 3 Kvalita zdravia a života

Cieľ sa zameriava na podporu zdravia a duševnú spokojnosť (wellbeing) pre všetkých. Záleží nám na tom, aby sme mali zdravých a spokojných kolegov v práci aj v domácom prostredí. Pri našom podnikaní dbáme na zdravie, bezpečnosť a duševnú spokojnosť a kladieme dôraz na to, aby sa nikomu počas práce alebo nakupovania v Tescu nič nestalo.

SDG 17 Partnerstvá za ciele

Cieľ sa zameriava na posilnenie udržateľného podnikania v spolupráci s ľuďmi a komunitami na celom svete. Všade, kde pôsobíme, a teda aj v našom dodávateľskom reťazci či v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, sa usilujeme o riešenie výziev súvisiacich s udržateľnosťou. Podporujeme zdravý životný štýl našich kolegov a zároveň pomáhame našim zákazníkom robiť zdravšie rozhodnutia pri každom nákupe.