Ďalšie lokálne aktivity

V Tescu veríme, že aj malá pomoc môže mať veľký význam. Veľkosť našej spoločnosti vieme využiť ako pozitívnu silu nielen pri veľkých projektoch, ktoré organizujeme, ako je grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame, ale aj pri projektoch našich partnerov alebo zdanlivo menších projektoch, ktoré však majú veľký význam.

Drobné darcovstvo

Prostredníctvom programu Drobné darcovstvo poskytujeme zo všetkých našich obchodov priamu produktovú podporu miestnym organizáciám v ich okolí a pomáhame tak prepájať naše obchody s ich miestnymi komunitami. Počas uplynulých mesiacov sme našu pomoc sústredili najmä smerom k zdravotníkom, ktorých práca bola v boji proti pandémii nenahraditeľná a k podpore ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny. Okrem toho sme nezabúdali ani na lokálne projekty, kedy sme podporovali vzdelávacie aktivity škôl a škôlok, útulky pre zvieratá, rôzne podujatia či menšie aktivity lokálnych organizácií. Dokopy sme prostredníctvom drobného darcovstva podporili približne 700 projektov v hodnote 40 000 eur.

Deň narcisov

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine, kedy si pripíname malý kvietok na podporu onkologických pacientov. Sme hrdým špeciálnym partnerom zbierky už tri roky, počas ktorých sa našim kolegom – dobrovoľníkom podarilo vyzbierať takmer 250-tisíc eur. Finančné dary použije Liga proti rakovine na dôležitú podporu onkologických pacientov, a to vrátane pokračovania projektov, ako sú napríklad bezplatná telefonická a mailová Onkoporadňa, Sieť onkopsychológov, Relaxačné pobyty či vzdelávanie verejnosti.

Viac informácií

Deň Zeme

Deň Zeme sa pre našich kolegov už tradične spája s pomocou životnému prostrediu, v ktorom žijú a pracujú. Teší nás, že do akcie sa v roku 2022 opäť zapojilo takmer 800 kolegov zo všetkých obchodov Tesco a spoločne za viac ako 1 000 hodín vyzbierali odpad s hmotnosťou 5 ton, ktorý by naplnil približne 6 veľkých nákladných áut. Aj touto cestou chceme podporiť komunity, v ktorých pôsobíme, a aktívne prispievať k tomu, aby boli čistejšie a krajšie. Nielen pre našich kolegov, ale aj pre všetkých ľudí z nášho susedstva.

Viac informácií