Dobrovoľníctvo

V rámci dobrovoľníckeho programu majú všetci naši kolegovia možnosť podporiť ľubovoľnú neziskovú organizáciu, občianske združenie alebo škôlku vo svojom okolí.

Kolegom poskytujeme dva dni plateného voľna, ktoré môžu využiť na pomoc svojej miestnej komunite. Každý sa sám rozhodne, ktorej organizácii vo svojom okolí chce pomôcť. Každý kolega si vyberá, či sa zapojí do pomoci Potravinovej banke Slovenska, do čistenia okolia, maľovania v domove dôchodcov alebo bude pomáhať napríklad v miestnom útulku pre zvieratá.

Naši kolegovia radi využívajú svoje dobrovoľnícke dni hlavne na pomoc onkologickým pacientom a Lige proti rakovine, ako aj podpory zlepšenia svojho okolia počas najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto.

Minulý rok využili možnosť pomôcť svojej komunite mnohí naši kolegovia z obchodov, distribučných centier a centrálnej kancelárie a ako dobrovoľníci odpracovali spolu 3 926 hodín.