Nadácia Tesco

Aj keď je Tesco spoločnosťou s celosvetovou pôsobnosťou, vždy sa snaží byť dobrým susedom miestnym komunitám a podporovať najmä najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.

Nadácia Tesco v sebe spája potenciál samotnej firmy, jej zamestnancov, dodávateľov, ale aj obchodných partnerov a zákazníkov a dlhodobo a systematicky podporuje zmysluplné projekty vo všetkých regiónoch Slovenska a napĺňa dlhodobú stratégiu s cieľom prinášať niečo navyše ľuďom, komunitám a planéte. Do roku 2022 vrátane bola celková hodnota podpory z Nadácie Tesco viac ako 3 milióny eur.

Viac informácií o Nadácii Tesco