Potravinová zbierka

Potravinová zbierka sa stala neoddeliteľnou súčasťou našej dlhodobej podpory miestnych komunít. Prostredníctvom najväčšej potravinovej zbierky na Slovensku povzbudzujeme našich zákazníkov darovať charitám trvanlivé potraviny a drogériové produkty, ale zároveň tiež posilňujeme vzájomnú solidaritu a pocit zodpovednosti v rámci komunity.

Spoločnosť Tesco vždy hrdo podporuje kolegov a zákazníkov, ktorí s nadšením pomáhajú ako dobrovoľníci v obchodoch, a každý rok navyšuje hodnotu vyzbieraných darov o 20 %, ktorú venuje zapojeným charitatívnym organizáciám. Doteraz sme prostredníctvom Potravinovej zbierky od jej spustenia vyzbierali 897 ton potravín a hygienických potrieb.

Pre koho to robíme

Všetky dary, ktoré zákazníci odovzdajú v našich obchodoch počas zbierky, preberú a  pretriedia dobrovoľníci z Potravinovej banky Slovenska a ďalších zapojených charitatívnych organizácií: Slovenskej katolíckej charity, Depaul Slovensko, Evanjelickej Diakonie ECAV Slovensko a OZ Vagus. Potraviny sú cennou pomocou, vďaka ktorej môžu charitatívne organizácie zabezpečiť výživné jedlo pre ľudí v núdzi aj niekoľko týždňov či mesiacov po skončení zbierky.

“Ďakujeme za úžasnú pomoc Tescu aj všetkým zapojeným zákazníkom. Ide o obrovský projekt, na ktorom pracujú niekoľko mesiacov stovky dobrovoľníkov. Vďaka takýmto projektom budú mať ľudia v ťažkých životných situáciách krajšie vianočné sviatky aj zimné mesiace. Z darov im môžeme zabezpečiť teplé jedlo a potreby na základnú hygienu, čo je pre mnohých ľudí v núdzi najväčším vianočným darom.”

Generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Erich Hulman

897 ton

potravín darovaných od roku 2013

20 %

navýšenie od Tesca pri každej zbierke

Ako môžete pomôcť

Počas dní, keď potravinová zbierka prebieha,  nájdete v obchodoch pri zberných miestach potravín dobrovoľníkov, ktorí vám ochotne pomôžu a poradia, ktoré produkty sú vhodné na darovanie, alebo vám poskytnú odporúčaný nákupný zoznam. Tovar, ktorý zakúpite ako pomoc pre ľudí v núdzi, môžete odovzdať dobrovoľníkom  na zbernom mieste.

Môžete sa tiež sami stať dobrovoľníkmi a byť súčasťou najväčšej potravinovej zbierky na Slovensku. Viac informácií nájdete na webových stránkach partnerských charitatívnych organizácií.

Nákupný zoznam

Položky, ktoré najviac pomôžu charitatívnym organizáciám:

Cestoviny a ryža

Strukoviny

Konzervované potraviny

Mlieko a olej

Múka a cukor

Džemy a zaváraniny

Jedlo pre deti

Produkty osobnej hygieny