Náš prístup k udržateľnosti 

Zmena klímy, znižovanie odpadu, podpora zdravia a diverzity a inklúzie. Vieme, že úspech nášho podnikania závisí od toho, ako bude fungovať svet okolo nás. A takisto vieme, že ako dôležitý maloobchodník môžeme pozitívne prispieť k mnohým zmenám. Aj preto sa stala udržateľnosť oficiálnou súčasťou nášho poslania, stratégie a obchodných plánov. Náš záväzok pokračovať v zodpovednom a udržateľnom podnikaní odráža naše hodnoty, ktoré sú súčasťou práce každého kolegu a každej kolegyne v Tescu. 

Zaujímavé čísla

92 %

kolegov a kolegýň odporúča Tesco ako skvelé miesto na prácu

1.

veľký zamestnávateľ na Slovensku, ktorý dobrovoľne zverejnil údaje o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov

69 %

zníženie potravinového odpadu

17 mil.

porcií jedla darovaných v rámci programu neplytvania potravinami

3

kategórie produktov vlastných značiek v 100 % recyklovateľných obaloch

1 848

podporených lokálnych projektov v rámci programu Vy rozhodujete, my pomáhame

100 %

využívanej elektrickej energie pochádza z udržateľných zdrojov

67 %

• zníženie emisií CO2 v strednej Európe od roku 2015

2035

dosiahnutie uhlíkovej neutrality v rámci našich činností naprieč skupinou

2050

dosiahnutie klimatickej neutrality v celom našom dodávateľskom reťazci v rámci našej celkovej emisnej stopy, vrátane dodávateľského reťazca a produktov

Prinášame hodnotu pre našich zákazníkov

Základom nášho podnikania je prinášať našim zákazníkom cenovo dostupné, zdravé a udržateľné potraviny za dostupné ceny. Chceme zabezpečiť, aby si všetci zákazníci mohli u nás kúpiť to, čo potrebujú, spôsobom, ktorý im vyhovuje.

Tesco je s takmer 8 500 zamestnancami jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov na Slovensku. Naša distribučná sieť a portfólio predajní sa vo veľkej miere spolieha na prácu tisícov kolegýň a kolegov. Bez nich by sme nemohli robiť to, čo robíme, a ich prácu si veľmi vážime. 

Za posledných 10 rokov sme do rozvoja našich prevádzok investovali milióny eur, aby sme sa dokázali prispôsobiť potrebám našich zákazníkov. Vďaka 64 hypermarketom, 61 supermarketom, 30 expresom, 3 distribučným centrám, 20 franšízovým predajniam Žabka a Tesco Online nákupom sme ľahko dostupní pre takmer všetky domácnosti na Slovensku. V Tescu majú naši zákazníci každý deň prístup k potravinám, drogérii či ďalším dôležitým tovarom a službám – od základných položiek až po veľké týždenné nákupy, a dokonca aj palivo z našich 18 čerpacích staníc - a to vždy za nízke ceny. V súčasnosti u nás nakupuje 85 % slovenských domácností a máme 1,1 milióna aktívnych zákazníkov v programe Clubcard.

Na Slovensku sme tiež významným platiteľom daní, ktoré podporujú štátny rozpočet a prispievajú k rastu ekonomiky. 

Dialóg so zainteresovanými stranami  

Na základe spätnej väzby od kolegov a názorov zákazníkov a zainteresovaných strán sme určili štyri oblasti udržateľnosti, ktoré považujeme pre naše podnikanie za najvýznamnejšie. Práve v týchto oblastiach môžeme dosiahnuť veľké zmeny a prinášať pridanú hodnotu.