Pláneta

Ako súčasť potravinárskeho priemyslu musíme nájsť spôsoby, ako priniesť jedlo rastúcej populácii udržateľnejším spôsobom – využívať menej pôdy a menej prírodných zdrojov. Pre Tesco je kľúčové, aby dokázalo poskytovať zákazníkom cenovo dostupné, zdravé a udržateľné potraviny.

52 %

zníženie emisií skleníkových plynov v sfére 1 a 2 v rámci skupiny v porovnaní s rokom 2015

100 %

elektrickej energie v našich prevádzkach pochádza z udržateľných zdrojov od roku 2020

2035

ambiciózny cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2035 naprieč skupinou

2050

zabezpečenie klimatickej neutrality do roku 2050 v rámci našej celkovej emisnej stopy, vrátane dodávateľského reťazca a produktov

1.

Tesco je prvý maloobchodník, ktorý uviedol na trh udržateľný dlhopis súvisiaci s výsledkami našich emisií1