Boj proti plytvaniu potravinami

Plytvanie potravinami bolo identifikované ako jeden z najpodstatnejších problémov, s ktorým vieme bojovať a Tesco ako spoločnosť dokáže urobiť veľkú zmenu.

Hlad a plytvanie potravinami sú prepojené spoločenské, ale aj environmentálne problémy. Uvádza sa, že 690 miliónov ľudí trpí nedostatkom jedla1 a až jedna tretina všetkých potravín vyrobených na svete sa stratí alebo vyhodí2. Vplyv potravinového odpadu na životné prostredie je významný – správa Driven To Waste za rok 2021 uvádza, že 40 % potravín sa neskonzumuje a potravinový odpad je zodpovedný za 9-10 % celkových globálnych emisií skleníkových plynov, čo je nárast oproti predchádzajúcim odhadom3.

Ako maloobchodník sme sa zaviazali znižovať potravinový odpad z farmy na vidličku a zabezpečiť, aby sa nepredané potraviny vhodné na ľudskú konzumáciu distribuovali ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Ako prvý a jediný maloobchodník s potravinami na Slovensku meriame a zverejňujeme údaje o našom potravinovom odpade už od roku 2016/17.

69 %

zníženie nášho potravinového odpadu oproti východiskovému roku 2016/17 na Slovensku

91 %

potravín vhodných na ľudskú konzumáciu sme na Slovensku úspešne darovali (v roku 2021/22)

16

dodávateľov zverejňuje svoje údaje o plytvaní potravinami

28 979

ton emisií CO2 sme ušetrili darovaním potravín od roku 2016/17

V Tescu intenzívne pracujeme na zlepšovaní interných procesov s cieľom znižovať potravinový odpad. Neustále optimalizujeme prognózy či objednávanie potravín. Procesy, ktoré boli neefektívne, sme zredukovali a množstvo iných sme zmenili. Ak potraviny v našich obchodoch už nevieme predať, uprednostňujeme ich prerozdelenie charitatívnym organizáciám spolupracujúcim s Potravinovou bankou Slovenska. Ak jedlo už nie je vhodné na ľudskú konzumáciu, darujeme ho ako krmivo pre zvieratá.

Správy o potravinovom odpade

Správa o potravinovom odpade 2022
Správa o potravinovom odpade 2022 PDF 1,1MB
Správa o potravinovom odpade 2021
Správa o potravinovom odpade 2021 PDF 618KB
Správa o potravinovom odpade 2020
Správa o potravinovom odpade 2020 PDF 2,3MB
Správa o potravinovom odpade 2019
Správa o potravinovom odpade 2019 PDF 606KB
Správa o potravinovom odpade 2018
Správa o potravinovom odpade 2018 PDF 373KB

Podpora komunít

Sme jedným z najväčších partnerov potravinových bánk v strednej Európe a najväčším podporovateľom Potravinovej banky Slovenska. V roku 2015 sme sa na Slovensku zaviazali, že spravíme všetko pre to, aby potraviny, ktoré sú vhodné na ľudskú konzumáciu nebudú vyhodené, ale darované ľuďom v núdzi. V tom istom roku sme začali darovať nepredané potravinové prebytky zo 4 našich obchodov. Odvtedy sme prešli dlhú cestu, na ktorej sa nám podarili skvelé výsledky. Aktuálne už všetky naše obchody na Slovensku darujú nepredané potraviny, ktoré pomáhajú tam, kde je to najviac potrebné. Súčasťou darovania nepredaných potravín sú aj naše obchody v Česku a v Maďarsku. 

Staňte sa dobrovoľníkom pre Potravinovú banku

Podpora pre zákazníkov

Uvedomujeme si dôležitosť edukácie zákazníkov smerom k boju proti plytvaniu potravinami, keďže až polovica potravinového odpadu vzniká práve v domácnostiach. Budeme radi, ak si stiahnete tipy, ako neplytvať

Recepty na varenie bez zvyškov

 

Tipy a triky, ako neplytvať jedlom
Tipy a triky, ako neplytvať jedlom PDF 26,2MB

Food Cloud aplikácia

V roku 2021 a sme dokončili zavedenie aplikácie FoodCloud do všetkých našich obchodov, ktorá pomáha rýchlejšie prepájať naše obchody a partnerské charitatívne organizácie, čím zjednodušuje a zvyšuje darovanie nepredaných potravín vhodných na ľudskú konzumáciu medziročne o 26 %.

Viac informácií

Spolupráca s dodávateľmi

V septembri 2019 sme oznámili, že päť dodávateľov, ktorí dodávajú potraviny pre našu vlastnú značku v strednej Európe, prijme cieľ udržateľného rozvoja 12.3 (znížiť svoj potravinový odpad na polovicu). Zaviazali sa, že do 12 mesiacov zverejnia údaje o potravinovom odpade zo svojich prevádzok a budú s nami spolupracovať na znížení množstva potravinového odpadu z farmy na vidličku. Aktuálne bude svoje údaje o potravinovom odpade publikovať už 13 dodávateľov, pričom 5 z nich už po tretíkrát. Pracujeme na tom, aby všetci produktoví partneri Tesca zverejnili svoje údaje o odpade v roku 2022. Budeme tiež spolupracovať s našimi dodávateľmi na znížení potravinového odpadu v našich dodávateľských reťazcoch o polovicu do roku 2030.

Údaje o potravinovom odpade našich dodávateľov

Budeme naďalej povzbudzovať našich dodávateľov, aby pomáhali našim zákazníkom predchádzať plytvaniu potravinami v domácnostiach pomocou užitočných tipov a inovácií produktov. V spolupráci s našimi partnermi v oblasti darovania nepredaných potravín budeme naďalej zabezpečovať, aby sa dobrým jedlom neplytvalo a aby sa dostalo tým, ktorí ho najviac potrebujú.

Partnerstvo s WWF

Spolupracovali sme na správe Driven to Waste s WWF, aby sme spoločne pochopili globálne úrovne straty alebo plytvania potravinami na farmách. Správa odhaduje, že celkový celosvetový potravinový odpad je o jednu miliardu ton vyšší, než sa pôvodne predpokladalo. Výsledkom je, že teraz spolupracujeme s WWF na rozvoji ďalšieho priemyselného výskumu a prehľadov o tom, ako môžu maloobchodníci ovplyvniť zmenu k lepšiemu.

Viac informácií

Konferencia o udržateľných potravinových systémoch na Slovensku

Aj tento rok sme pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva zorganizovali konferenciu, ktorej cieľom bolo spojiť relevantných odborníkov a zástupcov biznisu a diskutovať o budúcnosti potravinárskeho sektora z pohľadu legislatívneho rámca udržateľných potravinových systémov, o príležitostiach a prekážkach z podnikateľskej perspektívy a v neposlednom rade hovoriť o tom, ako inšpirovať zákazníkov na prechod k udržateľnejším stravovacím návykom.

Záznam z konferencie nájdete na tomto linku.

Ciele udržateľného rozvoja OSN (SDG)

SDG 2 Žiadny hlad

Cieľ je zameraný na ukončenie hladu, dosiahnutie potravinovej bezpečnosti, zlepšenie výživy a podporu trvalo udržateľného poľnohospodárstva. Tento cieľ, najmä cieľ 2.1 vo vzťahu k prístupu k bezpečným a výživným potravinám pre všetkých ľudí, súvisí s naším programom darovania nepredaných potravín. Nepredané potraviny vhodné na ľudskú konzumáciu darujeme miestnym komunitám a tým pomáhame priniesť jedlo ľuďom v núdzi v miestnych komunitách.

SDG 12 Zodpovedná spotreba a výroba

Cieľom 

je zabezpečiť udržateľné modely spotreby a výroby. Tento cieľ, najmä v súvislosti s cieľom 12.3 znížiť plytvanie potravinami o polovicu do roku 2030, podporuje náš prístup k znižovaniu strát potravín v rámci našich vlastných prevádzok, spolupráci s dodávateľmi, podpore našich komunít a pomoci našim zákazníkom predchádzať plytvaniu potravinami v domácnostiach. Sme hrdí na to, že sme cieľ 12.3 splnili už v roku 2019, a teda o 11 rokov skôr, ako stanovila OSN.

SDG 17 Partnerstvá za ciele

Cieľ uznáva dôležitosť spolupráce. Naše programy v boji proti plytvaniu potravinami a partnerstvá v rámci celej skupiny boli vytvorené na základe vstupov a odborných znalostí našich kolegov či mimovládnych a charitatívnych partnerov. V našej spolupráci budeme pokračovať, čím zabezpečíme, že naše programy zostanú účinné a pomôžu znížiť plytvanie jedlom.

Zdroje:

1 WFP
2 UNEP
3 WWF Driven To Waste Report