Boj proti plytvaniu potravinami našich dodávateľov

Máme spoločnú zodpovednosť v znižovaní potravinového odpadu z farmy na vidličku. Hlavnou časťou našej práce v boji proti potravinovému odpadu bol spôsob, akým získavame potraviny, a to v spolupráci s našimi dodávateľmi.

V septembri 2019 sme oznámili, že päť dodávateľov, ktorí dodávajú potraviny pre našu vlastnú značku v strednej Európe, prijme cieľový cieľ udržateľného rozvoja 12.3. Zaviazali sa, že do 12 mesiacov zverejnia údaje o potravinovom odpade zo svojich prevádzok a budú s nami spolupracovať na znížení množstva potravinového odpadu z farmy na vidličku.

Aktuálne  svoje údaje o potravinovom odpade publikuje už 16 dodávateľov, pričom 5 z nich už po tretíkrát. Budeme tiež spolupracovať s našimi dodávateľmi na znížení potravinového odpadu v našich dodávateľských reťazcoch o polovicu do roku 2030.

Kompletné správy o potravinovom odpade dodávateľov uverejnené v 2022

G´s Marketing 2022 správa o potravinovom odpade
G´s Marketing 2022 správa o potravinovom odpade PDF 466KB
Intersnack 2022 správa o potravinovom odpade
Intersnack 2022 správa o potravinovom odpade PDF 402KB
North Coast 2022 správa o potravinovom odpade
North Coast 2022 správa o potravinovom odpade PDF 263KB
MECOM 2022 správa o potravinovom odpade
MECOM 2022 správa o potravinovom odpade PDF 301KB
Nowel 2022 správa o potravinovom odpade
Nowel 2022 správa o potravinovom odpade PDF 460KB
AM Fresh 2022 správa o potravinovom odpade
AM Fresh 2022 správa o potravinovom odpade PDF 372KB
Master Good 2022 správa o potravinovom odpade
Master Good 2022 správa o potravinovom odpade PDF 349KB
Greenyard Frozen 2022 správa o potravinovom odpade
Greenyard Frozen 2022 správa o potravinovom odpade PDF 370KB
La Lorraine 2022 správa o potravinovom odpade
La Lorraine 2022 správa o potravinovom odpade PDF 575KB
ABP 2022 správa o potravinovom odpade
ABP 2022 správa o potravinovom odpade PDF 414KB
Hilton Foods 2022 správa o potravinovom odpade
Hilton Foods 2022 správa o potravinovom odpade PDF 479KB
Daifressh 2022 správa o potravinovom odpade
Daifressh 2022 správa o potravinovom odpade PDF 524KB
LECO 2022 správa o potravinovom odpade
LECO 2022 správa o potravinovom odpade PDF 440KB
BROP 2022 správa o potravinovom odpade
BROP 2022 správa o potravinovom odpade PDF 618KB
St. Nicolaus 2022 správa o potravinovom odpade
St. Nicolaus 2022 správa o potravinovom odpade PDF 224KB

Kompletné správy o potravinovom odpade dodávateľov uverejnené v 2021

ABP 2021 správa o potravinovom odpade
ABP 2021 správa o potravinovom odpade PDF 450KB
AM Fresh 2021 správa o potravinovom odpade
AM Fresh 2021 správa o potravinovom odpade PDF 466KB
BROP 2021 správa o potravinovom odpade
BROP 2021 správa o potravinovom odpade PDF 623KB
Daifressh 2021 správa o potravinovom odpade
Daifressh 2021 správa o potravinovom odpade PDF 493KB
Greenyard Frozen 2021 správa o potravinovom odpade
Greenyard Frozen 2021 správa o potravinovom odpade PDF 379KB
G´s Marketing 2021 správa o potravinovom odpade
G´s Marketing 2021 správa o potravinovom odpade PDF 403KB
Hilton Foods 2021 správa o potravinovom odpade
Hilton Foods 2021 správa o potravinovom odpade PDF 450KB
La Lorraine 2021 správa o potravinovom odpade
La Lorraine 2021 správa o potravinovom odpade PDF 540KB
Master Good 2021 správa o potravinovom odpade
Master Good 2021 správa o potravinovom odpade PDF 425KB

Kompletné správy o potravinovom odpade dodávateľov uverejnené v 2020

ABP 2019 správa o potravinovom odpade
ABP 2019 správa o potravinovom odpade PDF 483KB
AM FRESH 2019 správa o potravinovom odpade
AM FRESH 2019 správa o potravinovom odpade PDF 431KB
Brop Slovensko 2019 správa o potravinovom odpade
Brop Slovensko 2019 správa o potravinovom odpade PDF 596KB
G’s Marketing 2019 správa o potravinovom odpade
G’s Marketing 2019 správa o potravinovom odpade PDF 402KB
Hilton Foods 2019 správa o potravinovom odpade
Hilton Foods 2019 správa o potravinovom odpade PDF 477KB