Systém zálohovania plastových fliaš a plechoviek

Povinný zálohovací systém plastových fliaš a plechoviek na Slovensku funguje v podobe takzvaného zálohového modelu – pri kúpe nápoja zaplatí zákazník 15 centov za obal a túto sumu následne dostane naspäť po jeho vrátení. Spustený je od 1. januára 2022. Cieľom systému je zvýšiť aktuálne množstvo zberu nápojových obalov zo 60 % na 90 % v roku 2025.

Na nové zálohovanie od januára 2022 sme sa intenzívne pripravovali už niekoľko mesiacov aj prostredníctvom dvoch pilotných projektov zálohomatov v obchodoch Tesco v Senci (apríl 2021) a v Nitre (jún 2021). Za každú odovzdanú plastovú fľašu alebo plechovku do zberného automatu sme prispeli na výsadbu zelene a revitalizáciu zelených plôch v Senci a Nitre sumou 5 centov. Zákazníci odovzdali do automatov spolu viac ako 26 000 plechoviek a plastových fliaš.

Mestu Senec odovzdal šek na 2 000€ na účely obnovy zelene a revitalizácie zelených plôch generálny riaditeľ Tesca na Slovensku Martin Kuruc. Šek prevzal primátor Dušan Badinský.

Generálny riaditeľ Tesca na Slovensku Martin Kuruc odovzdal šek na 1500€ mestu Nitra na účely obnovy zelene a revitalizácie zelených plôch. Šek prevzal prvý viceprimátor Nitry Miloslav Špoták.

Tesco zálohuje 

Zálohovanie sa v Tescu teší veľkému úspechu. Za prvých päť mesiacov tohto roka zákazníci odovzdali v zálohomatoch rekordných 32,7 milióna plastových fliaš a plechoviek od nápojov. Aj keď systém zálohovania v plnej prevádzke začal platiť až od júla, v Tescu sa prechodné obdobie skončilo už o dva mesiace skôr. Zákazníci Tesca tak v našich predajniach nakupujú od 1. mája iba nápoje v zálohovateľných plastových fľašiach a plechovkách.

Prečo potrebujeme zálohovanie

Zavedenie zálohového systému pomôže zvýšiť mieru recyklácie na Slovensku a zvýši kvalitu recyklátu, z ktorého sa dajú opätovne vyrobiť fľaše a plechovky. Rovnako tak umožní znížiť množstvo voľne pohodeného odpadu z plastových fliaš a plechoviek v prírode. Tieto obaly nepatria medzi zbytočný a nevyužiteľný odpad, ale práve naopak – sú cennými surovinami, ktoré sa môžu opätovne využiť na výrobu ďalších obalov.

Slovensko sa zaviazalo zvýšiť objem vyzbieraných obalov z nápojov zo 60 % na 90 % v roku 2025. Práve zálohovanie vytvára dôležitú príležitosť vyzbierať ešte viac materiálu čo najvyššej kvality vhodného na recykláciu.

Ako funguje systém zálohovania 

1. Pri kúpe nápoja v plastovej fľaši alebo v plechovke od 1. januára 2022 zaplatíme záloh za obal vo výške 15 centov, ktorý bude pri odovzdaní obalu v predajniach (automatoch) vrátený podobne ako pri doteraz zálohovaných sklených fľašiach.

2. Obaly označené logom Z symbolizujúci ZÁLOHOVANÉ nestláčame. Odporúčame doma po použití opláchnuť. Nezabudnite na to, aby na obaloch ostal čitateľný čiarový kód, a nevyhadzujte plastový uzáver (vrchnák).*

3. Na odbernom mieste v obchode môžete totiž vrátiť len nestlačené nápojové obaly označené grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ. Symbol a text nájdete na výrobku hneď vedľa EAN kódu.

4. Za každý vrátený zálohovaný obal s čitateľným EAN kódom dostaneme záloh naspäť po vrátení obalu na odberné miesto (obaly je možné vrátiť kdekoľvek – nielen v predajni, v ktorom boli zakúpené, ale aj v iných prevádzkach). Automat v obchode vám vydá potvrdenie o výške vrátaného zálohu, ktoré si môžete uplatniť pri platbe za nákup v danom obchode, alebo vám finančnú hotovosť vrátia pri zákazníckych informačných pultoch.

5. Obaly z fliaš, ktoré ste kúpili pred 1. januárom 2022 a sú bez označenia grafickým symbolom Z, umiestňujte naďalej stlačené do žltej nádoby na triedený zber.

6. Vrátené zálohované obaly sa prevezú do triediaceho centra.

7. Ďalej obaly putujú na spracovanie k recyklátorovi, ktorý ich spracuje a vyrobí sa z nich nový recyklovaný materiál, ktorý bude využitý najmä na nové obaly na nápoje.

*Zálohované sú plastové fľaše alebo plechovky na nápoje s objemom od 0,1 litra až tri litre vrátane, ktoré obsahujú viac ako osemdesiat percent vody. Netýka sa to plastových ani kovových obalov od mlieka a mliečnych nápojov, sirupov a alkoholických nápojov s vyše 15 % obsahom alkoholu.

 

Čo sa dá vyrábať z plastových fliaš?

Obaly, ktoré vrátia zákazníci v zálohomatoch, poputujú ďalej na spracovanie k recyklátorovi, ktorý ich spracuje a vyrobí sa z nich tzv. recyklát, z ktorého sa budú vyrábať nové produkty, najmä nové obaly na nápoje. Takto použité a recyklované obaly sa stanú cennou surovinou, ktoré sa môžu opätovne využiť na výrobu ďalších obalov.

Čoraz viac výrobcov vo svete využíva recyklovaný plast napríklad aj na ekologické a dizajnové výrobky. Vlákna získané recykláciou PET fliaš sa využívajú nielen na ďalšie obaly napríklad v kozmetike či potravinárstve, lavičky, detské preliezky, ale aj v nábytkárstve a v módnom priemysle. Na tričko je potrebné spracovať približne 10 plastových fliaš, na výplň lyžiarskej bundy je potrebných 15 fliaš. Vybrané produkty F&F, dostupné v obchodoch Tesca, sú vyrobené práve takýmto spôsobom.

Chcem vedieť viac