Partnerstvo s WWF

V júli 2021 sme oznámili partnerstvo so Svetovým fondom na ochranu prírody, ktorého dlhodobým cieľom je podporovať udržateľnosť pri nakupovaní v Česku, Maďarsku a na Slovensku.

WWF je medzinárodne uznávaná nezávislá organizácia aktívna v takmer 100 krajinách. WWF prispieva k zastaveniu poškodzovania prírodného prostredia Zeme. Venuje sa ochrane biologickej rozmanitosti, ochrane ohrozených druhov rastlín a živočíchov, lesov, vôd, morí a oceánov. Podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov, znižovanie znečistenia a nadmernej spotreby. Našou spoločnou ambíciou je znížiť vplyv potravinárskeho priemyslu na našu planétu a podporiť zmenu smerom k udržateľnejšej spotrebe a výrobe.

V Tescu si uvedomujeme negatívny vplyv výroby a spotreby potravín na našu planétu. Dlhodobo systematicky pracujeme na znižovaní vplyvu našich aktivít na životné prostredie.

Naše partnerstvo s WWF v strednej Európe sa zameriava na tri kľúčové oblasti:

  • Zvyšovanie povedomia kolegov Tesca o úlohe, ktorú môžu zohrať pri znižovaní dopadu aktivít biznisu na životné prostredie a prírodu;
  • Povzbudzovanie záujmu a povedomia zákazníkov o udržateľných voľbách pri výbere potravín;
  • Spolupráca s dodávateľmi a partnermi s cieľom zvyšovať povedomie o najlepších riešeniach v oblasti udržateľnej produkcie zdravých a cenovo dostupných potravín pre zákazníkov.

6 tipov, ako jesť zdravo a udržateľne podľa Svetového fondu na ochranu prírody (WWF)

Potraviny, ktoré nakupujeme, a spôsob, ako ich konzumujeme majú vplyv na nás, ako aj na našu planétu. WWF preto vytvoril súbor šiestich ľahko zapamätateľných krokov, ktorými môže každý z nás prispieť. Nasledovaním týchto šiestich jednoduchých pravidiel môže každý z nás zmeniť svoje zdravie aj zdravie planéty:

1. Jedzte viac potravín rastlinného pôvodu

Celosvetová spotreba mäsa medzi rokmi 1992 a 2016 vzrástla o 500 %, a je zrejmé, že musíme vyvážiť našu stravu potravinami rastlinného pôvodu.

2. Dbajte na to, aby bola vaša strava rozmanitá

75 % svetových dodávok potravín pochádza len z dvanástich rastlín a piatich druhov zvierat. Nedostatok rozmanitosti potravín škodí prírode a ohrozuje aj bezpečnosť potravín.

3. Neplytvajte jedlom

Plytvanie potravinami je veľký problém. Až 30 % vyprodukovaných potravín sa vyplytvá, čo má veľmi negatívny dopad na životné prostredie.

4. Konzumujte menej mäsa

Častejšie si vychutnávajte potraviny, ktoré sú rovnako ako mäso zdrojom bielkovín. Patrí medzi ne napríklad hrášok, fazuľa a orechy.

5. Kupujte certifikované potraviny

Certifikáty udržateľnej výroby garantujú, že potraviny, ktoré kupujete, sú produkované vsúlade so zásadami poctivého obchodu so zreteľom na minimalizáciu negatívnych dopadov výroby na životné prostredie.

6. Jedzte menej potravín s vysokým obsahom tukov, soli a cukru

Konzumáciu koláčov, sladkostí, čokolád, sušeného mäsa, hranolčekov či lupienkov obmedzte na minimum. Pite čistú vodu a vyhýbajte sa sladeným nápojom.

Nedávno publikované údaje zo spoločného výskumu WWF a Tesca s názvom Driven to Waste odhadujú, že takmer desatina všetkých emisií skleníkových plynov je výsledkom plytvania potravinami. Správa podčiarkuje dôležitosť boja proti plytvaniu potravinami naprieč dodávateľsko-odberateľským reťazcom.

Driven to Waste

Ak nezmeníme fungovanie tohto reťazca a správanie jeho aktérov, z potravín sa do roku 2030 stane najväčší zdroj globálnych emisií. V Tescu kontinuálne bojujeme proti potravinovému odpadu vo všetkých našich obchodoch a takisto aj spoluprácou s našimi dodávateľmi. Až 80 našich dodávateľov zverejňuje dáta o potravinovom odpade pričom už 16 dodávateľov pochádza zo strednej Európy, niektorí priamo zo Slovenska.

Boj proti plytvaniu potravinami