Udržateľné získavanie zdrojov

Udržateľný poľnohospodársky dodávateľský reťazec musí byť ekonomicky životaschopný, sociálne zodpovedný a zodpovedný aj k životnému prostrediu.

Za viac ako jednu tretinu emisií skleníkových plynov1 zodpovedá globálny agropotravinársky sektor, pričom spotrebúva až 70 % našich sladkovodných zdrojov2, je zdrojom znečistenia vody a prispieva viac ako 60 percentami k celosvetovej strate biodiverzity3. Jednou z najväčších výziev, ktorým sektor momentálne čelí, je zabezpečiť, aby mal každý prístup k zdravým a udržateľným potravinám, produkovaným v súlade s poľnohospodárskou praxou, ktorá je etická, šetrná k životnému prostrediu a ekonomicky udržateľná.

Pracujeme na tom, aby sa prostredníctvom udržateľného poľnohospodárstva súčasťou riešenia stali aj naše dodávateľské reťazce.

100 %

palmového oleja má certifikáciu udržateľnosti podľa štandardov RSPO (Okrúhleho stola pre trvalo udržateľnú výrobu palmového oleja) alebo certifikáciu udržateľnosti podporujúcu drobných malých poľnohospodárov (RSPO Independent Smallholder Credits)

100 %

výrobkov našej vlastnej značky vyrobených z papiera/dreva má certifikát FSC/PEFC alebo sú vyrobené z recyklovaného zdroja

Vieme, že naši zákazníci sa zaujímajú o to, ako sa pestujú a vyrábajú potraviny, ktoré nakupujú. Sme hrdí na štandardy s ktorými v súčasnosti pracujeme, vždy sa však snažíme robiť viac. Uvedomujeme si dôležitú úlohu, ktorú zohrávame pri transformácii systému výroby potravín tak, aby podporoval ochranu životného prostredia a zaisťoval vysokú úroveň dobrých životných podmienok zvierat a zároveň podporoval farmárov. Takisto vnímame našu dôležitú úlohu pri riešení klimatickej krízy a ochrane prírody, v ktorej napĺňaní nám pomáhajú naše ambiciózne stratégie. Problematika emisií v kontexte klimatickej zmeny je adresovaná rozsahom pôsobnosti sféy 3 . V našom dodávateľskom reťazci chceme dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050, a to v súlade s cieľom OSN udržať globálne otepľovanie pod 1.5 stupňa Celzia. Rovnako pripravujeme aj stratégiu v oblasti ochrany prírody, ktorá bude slúžiť ako rámec opatrení a záväzkov na boj proti príčinám straty biodiverzity.

Tesco sa zaviazalo k udržateľnému získavaniu všetkých zdrojov v dodávateľskom reťazci, dokonca aj tých, ktoré sú nám dodávané nepriamo. V prípade kritických surovín v oblasti lesného hospodárstva sme sa zaviazali eliminovať odlesňovanie a konverziu ekosystémov pri získavaní sóje, palmového oleja a dreva.

Všetky produkty našej vlastnej značky, ktoré obsahujú drevo, papier, celulózu a celulózové vlákna sú vyrobené z materiálu s certifikátom FSC alebo PEFC. V tomto kontexte hovoríme o produktových kategóriách výrobkov ako detské plienky, vlhčené obrúsky, toaletný papier, kuchynské utierky, vreckovky, obrúsky, drevené hračky či kancelárske potreby z papiera.

Pokračujeme vo vylepšeniach našich obalových materiálov - rozširujeme produktové kategórie, ktoré balíme do certifikovaných papierových obalových materiálov. Taktiež je naším cieľom využívať certifikované sekundárne obalové materiály pri naprieč  potravinárskymi aj nepotravinárskymi kategóriami.

Ciele udržateľného rozvoja OSN (SDG)

SDG 2 Žiadny hlad

Cieľ podporuje trvalo udržateľné poľnohospodárstvo. Cieľ č. 2.4 je zameraný na implementáciu systémov udržateľnej výroby potravín a odolné poľnohospodárske postupy, ktoré zvýšia produktivitu, postupne zlepšia kvalitu pôdy a pomôžu zachovať ekosystémy posilňujúce schopnosť prispôsobiť sa klimatickým zmenám.

SDG 6 Čistá voda a hygiena

Cieľ sa zameriava na zabezpečenie dostupnosti a trvalo udržateľného manažmentu vody a sanitárnych opatrení pre všetkých. Cieľ č. 6.4 hovorí o zvýšení efektivity využívania vody a zabezpečení udržateľného odberu pitnej vody tak, aby bol vyriešený jej nedostatok. Považujeme za dôležité, aby sme v rámci našich prevádzkových činností a aj v zmysle fungovania nášho dodávateľského reťazca zabezpečovali udržateľný manažment vody, a teda aby sme chránili tento zdroj aj pre budúce generácie.

SDG 12 Zodpovedná spotreba a výroba

Cieľ sa zameriava na zabezpečenie trvalo udržateľného manažmentu a efektívneho využívania prírodných zdrojov, znižovanie produkcie odpadu a súvisiacich environmentálnych škôd. Naša agenda udržateľného poľnohospodárstva podporuje udržateľnú výrobu, efektivitu a minimalizáciu odpadu.

SDG 15 Život na pevnine

Cieľ sa zameriava na ochranu, obnovu a podporu trvalo udržateľného využívania ekosystémov, udržateľné lesné hospodárstvo, boj proti znehodnocovaniu pôdy a zastavenie straty biodiverzity. Zaviazali sme sa podporovať systém produkcie potravín, ktorý je v súlade s princípmi ochrany ekosystému a podpory biodiverzity.

SDG 17 Partnerstvá za ciele

Cieľ uznáva dôležitosť spolupráce. Naše zásady, stratégie a záväzky týkajúce sa trvalo udržateľného poľnohospodárstva, zodpovedného hospodárenia a dobrých životných podmienok zvierat boli vyvinuté na základe vstupov, znalostí a odbornej expertízy našich kolegov, farmárov, dodávateľov a partnerov z mimovládnych organizácií.

Zdroje:

1 OSN 2 Our World in Data 3 Chatham House

Palmový olej

Sója

Oceány a moria