Udržateľné získavanie zdrojov

Udržateľný poľnohospodársky dodávateľský reťazec musí byť ekonomicky životaschopný, sociálne zodpovedný a zodpovedný aj k životnému prostrediu.

Za viac ako jednu tretinu emisií skleníkových plynov1 zodpovedá globálny agropotravinársky sektor, pričom spotrebúva až 70 % našich sladkovodných zdrojov2, je zdrojom znečistenia vody a prispieva viac ako 60 percentami k celosvetovej strate biodiverzity3. Jednou z najväčších výziev, ktorým sektor momentálne čelí, je zabezpečiť, aby mal každý prístup k zdravým a udržateľným potravinám, produkovaným v súlade s poľnohospodárskou praxou, ktorá je etická, šetrná k životnému prostrediu a ekonomicky udržateľná.

Pracujeme na tom, aby sa prostredníctvom udržateľného poľnohospodárstva súčasťou riešenia stali aj naše dodávateľské reťazce.

100 %

palmového oleja má certifikáciu udržateľnosti podľa štandardov RSPO (Okrúhleho stola pre trvalo udržateľnú výrobu palmového oleja) alebo certifikáciu udržateľnosti podporujúcu malých poľnohospodárov (RSPO Independent Smallholder Credits)

100 %

výrobkov našej vlastnej značky vyrobených z papiera/dreva má certifikát FSC/PEFC alebo sú vyrobené z recyklovaného zdroja

Vieme, že naši zákazníci sa zaujímajú o to, ako sa pestujú a vyrábajú potraviny, ktoré nakupujú. Sme hrdí na štandardy s ktorými v súčasnosti pracujeme, vždy sa však snažíme robiť viac. Uvedomujeme si dôležitú úlohu, ktorú zohrávame pri transformácii systému výroby potravín tak, aby podporoval ochranu životného prostredia a zaisťoval vysokú úroveň dobrých životných podmienok zvierat a zároveň podporoval farmárov. Takisto vnímame našu dôležitú úlohu pri riešení klimatickej krízy a ochrane prírody, v ktorej napĺňaní nám pomáhajú naše ambiciózne stratégie. Problematika emisií v kontexte klimatickej zmeny je adresovaná rozsahom pôsobnosti sféry 3 . V našom dodávateľskom reťazci chceme dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050, a to v súlade s cieľom OSN udržať globálne otepľovanie pod 1.5 stupňa Celzia. Rovnako pripravujeme aj stratégiu v oblasti ochrany prírody, ktorá bude slúžiť ako rámec opatrení a záväzkov na boj proti príčinám straty biodiverzity.

Tesco sa zaviazalo k udržateľnému získavaniu všetkých zdrojov v dodávateľskom reťazci, dokonca aj tých, ktoré sú nám dodávané nepriamo. V prípade kritických surovín v oblasti lesného hospodárstva sme sa zaviazali eliminovať odlesňovanie a konverziu ekosystémov pri získavaní sóje, palmového oleja a dreva.

Všetky produkty našej vlastnej značky, ktoré obsahujú drevo, papier, celulózu a celulózové vlákna sú vyrobené z materiálu s certifikátom FSC alebo PEFC. V tomto kontexte hovoríme o produktových kategóriách výrobkov ako detské plienky, vlhčené obrúsky, toaletný papier, kuchynské utierky, vreckovky, obrúsky, drevené hračky či kancelárske potreby z papiera.

Pokračujeme vo vylepšeniach našich obalových materiálov - rozširujeme produktové kategórie, ktoré balíme do certifikovaných papierových obalových materiálov. Taktiež je naším cieľom využívať certifikované sekundárne obalové materiály naprieč  potravinárskymi aj nepotravinárskymi kategóriami.

Ciele udržateľného rozvoja OSN (SDG)

SDG 2 Žiadny hlad

Cieľ podporuje trvalo udržateľné poľnohospodárstvo. Cieľ č. 2.4 je zameraný na implementáciu systémov udržateľnej výroby potravín a odolné poľnohospodárske postupy, ktoré zvýšia produktivitu, postupne zlepšia kvalitu pôdy a pomôžu zachovať ekosystémy posilňujúce schopnosť prispôsobiť sa klimatickým zmenám.

SDG 6 Čistá voda a hygiena

Cieľ sa zameriava na zabezpečenie dostupnosti a trvalo udržateľného manažmentu vody a sanitárnych opatrení pre všetkých. Cieľ č. 6.4 hovorí o zvýšení efektivity využívania vody a zabezpečení udržateľného odberu pitnej vody tak, aby bol vyriešený jej nedostatok. Považujeme za dôležité, aby sme v rámci našich prevádzkových činností a aj v zmysle fungovania nášho dodávateľského reťazca zabezpečovali udržateľný manažment vody, a teda aby sme chránili tento zdroj aj pre budúce generácie.

SDG 12 Zodpovedná spotreba a výroba

Cieľ sa zameriava na zabezpečenie trvalo udržateľného manažmentu a efektívneho využívania prírodných zdrojov, znižovanie produkcie odpadu a súvisiacich environmentálnych škôd. Naša agenda udržateľného poľnohospodárstva podporuje udržateľnú výrobu, efektivitu a minimalizáciu odpadu.

SDG 15 Život na pevnine

Cieľ sa zameriava na ochranu, obnovu a podporu trvalo udržateľného využívania ekosystémov, udržateľné lesné hospodárstvo, boj proti znehodnocovaniu pôdy a zastavenie straty biodiverzity. Zaviazali sme sa podporovať systém produkcie potravín, ktorý je v súlade s princípmi ochrany ekosystému a podpory biodiverzity.

SDG 17 Partnerstvá za ciele

Cieľ uznáva dôležitosť spolupráce. Naše zásady, stratégie a záväzky týkajúce sa trvalo udržateľného poľnohospodárstva, zodpovedného hospodárenia a dobrých životných podmienok zvierat boli vyvinuté na základe vstupov, znalostí a odbornej expertízy našich kolegov, farmárov, dodávateľov a partnerov z mimovládnych organizácií.

Zdroje:

1 OSN 2 Our World in Data 3 Chatham House