| Sója

Sója

Sója je kľúčovým zdrojom bielkovín a sójová múčka slúži v značnej miere ako súčasť krmiva pre zvieratá. Kvôli rastúcemu globálnemu dopytu viedlo rozširovanie produkcie sóje k odlesňovaniu a konverzii biotopov vo viacerých dôležitých ekosystémoch.

Dosiahnutie nulového odlesňovania a konverzie v rizikových lesných surovinách si bude taktiež vyžadovať transformačnú zmenu v získavaní zdrojov a spôsobe hospodárenia s lesmi. To si vyžaduje, aby sme zmenili naše dodávateľské reťazce a spolupracovali naprieč dodávateľsko-odberateľskými reťazcami na kreovaní efektívnych riešení.

2025

naším cieľom je do roku 2025 získavať všetku sóju v našich dodávateľských reťazcoch z regiónov, resp. oblastí bez odlesňovania.

Investujeme 5 mil. libier do Nástroja zodpovedných surovín“ (Responsible Commodities Facility). Ide o pilotný projekt, resp. finančný nástroj, so zameraním na sprístupnenie pôžičiek s nízkym úrokom brazílskym farmárom (pestovateľom) sóje, ak ju budú pestovať bez odlesňovania alebo konverzie lesov.

Zvyšujeme úroveň našich požiadaviek a očakávaní smerom k dodávateľom (v rámci nášho programu Zero Deforestation Soymeal Supplier Requirements aktualizovaného v júli 2021) tak, aby sme podnietili všetkých našich dodávateľov sóje, a to aj ako súčasti krmiva pre zvieratá, resp. nachádzajúcej sa ako súčasť krmiva pre zvieratá nepriamo v mäse, v rybích produktoch, hydine, vajíčkach či mliečnych produktoch k tomu, aby pripravili a zdieľali s nami detailné plány, resp. cestovné mapy o tom, ako budú prispievať svojim dielom k dosahovaniu nášho cieľa do roku 2025 získavať všetku sóju bez odlesňovania a konverzie lesov.