Udržateľný dodávateľský reťazec

Globálna produkcia potravín v súčasnosti prispieva ku klimatickej kríze, keďže sa vďaka ľudskej činnosti podieľa na 30 % emisiách skleníkových plynov. Poľnohospodárstvo zaberá polovicu obývateľnej pôdy na planéte a potravinový systém je jednou z najväčších hrozieb pre prírodu, pretože spôsobuje 60 % celosvetového úbytku biodiverzity. Potraviny zároveň predstavujú veľkú príležitosť ako znížiť náš dopad na planétu. Zmena spôsobu výroby, spracovania, predaja a spotreby potravín môže priniesť obrovské výhody a stať sa dôležitou súčasťou riešenia klimatickej krízy.

Aby Svetový fond na ochranu prírody (WWF) nasmeroval priemysel k transformácii v takej miere a takou rýchlosťou, ako je nevyhnutné, vytvoril sedem princípov pre udržateľné potravinové systémy v strednej Európe. Spoločnosť Tesco  sa ich rozhodla implementovať vo svojom vlastnom podnikaní v spolupráci so svojimi partnermi, aby podporila transformáciu v prospech udržateľnej výroby a spotreby.

Akčný plán spoločnosti Tesco pre udržateľný dodávateľský reťazec v strednej Európe:

1. Zníženie emisií

Znížiť uhlíkovú stopu celého dodávateľského reťazca – od poľnohospodárstva a výroby, až po obaly a dopravu.

2. Koniec potravinového odpadu

Uistiť sa, aby sa v hodnotovom reťazci neplytvalo potravinami. Ideálny postup sa riadi tromi krokmi: rozpoznanie odpadu, jeho meranie a zamedzenie.

3. Minimalizácia a redukcia obalov

Odstránenie obalov všade, kde je to možné, ďalej minimalizácia obalov a tam, kde to možné nie je, opakované použitie a recyklácia všetkého zvyšku, aby nič neskončilo na skládkach.

4. Zlepšenie ponuky

Zastavenie odlesňovania, podpora prechodu smerom k udržateľnému poľnohospodárstvu a vodohospodárstvu.

5. Zmena dopytu

Pomoc zákazníkom na ceste k cenovo dostupnejším, zdravším a udržateľnejším potravinám.

V spoločnosti Tesco sme už podnikli prvé dôležité kroky k zníženiu dopadu našej činnosti na planétu:

naše prevádzkové emisie

- 52 % od 2015

Skupina Tesco

náš prevádzkový potravinový odpad:

- 70 % od 2017

Tesco v strednej Európe

elektrina z obnoviteľných zdrojov v obchodoch:

100 % od 2020

Tesco v strednej Európe

recyklovateľné materiály v obaloch vlastných značiek:

100 % do 2025

Tesco v strednej Európe

Stredoeurópska konferencia Tesca a WWF k udržateľným potravinovým systémom „Sila je na našich tanieroch“ v Prahe (október, 2022)