Kvalita a bezpečnosť produktov

Našou prioritou číslo jeden je, aby produkty, ktoré predávame, boli pre našich zákazníkov bezpečné. Budujeme dôveryhodné vzťahy so zákazníkmi aje pre nás dôležité sa vyhnúť negatívnym vplyvom na našu výkonnosť a dobré meno spoločnosti. Preto sa pozorne zameriavame na riziká bezpečnosti a kvality produktov.

Naše produktové štandardy, zásady a usmernenia pomáhajú zaistiť, že produkty sú bezpečné, legálne a majú požadovanú kvalitu. Zahŕňajú potraviny a nepotravinárske výrobky, ako aj tovary a služby, ktoré nie sú určené na ďalší predaj.  

Pozorne sledujeme všetky aktualizácie predpisov o bezpečnosti produktov a zúčastňujeme sa na viacerých relevantných fórach, aby sme zabezpečili, že naše normy a produkty budú aj naďalej v súlade so všetkými príslušnými predpismi.   

Vykonávame priebežný audit u našich dodávateľov, aby sme zaistili, že je k dispozícii primeraná infraštruktúra, schopnosti a kapacity na splnenie štandardov spoločnosti Tesco. 

Organizujeme školiace programy pre kolegov o bezpečnosti potravín a produktov, hygienických kontrolách a poskytujeme podporu pre obchody v rôznych oblastiach bezpečnosti produktov.

Prevádzkujeme programy auditu dodávateľov a analýzy produktov na monitorovanie bezpečnosti, sledovateľnosti a integrity produktov. Patria sem neohlásené audity miest a zariadení dodávateľov.

Prevádzkujeme program zabezpečenia kvality založený na riziku, ktorý je zameraný na testovanie našich produktov na základe vzoriek s cieľom monitorovať súlad s našimi normami a predpismi.