Tesco a Tetra Pak upozorňujú na dôležitosť separovania odpadu