Tesco na humanitárnu pomoc darovalo oblečenie F&F za 1 milión eur