Tesco na Slovensku zavádza maloobchodné médiá novej generácie