Tesco podáva pomocnú ruku najzraniteľnejším, pomáha spolu so zákazníkmi