Tesco spolu so zákazníkmi daruje ľuďom v núdzi pred letom 21 ton potravín