|

Náš prístup

Skvelé miesto na prácu znamená pre každého niečo iné. U nás v Tescu to znamená, že sa snažíme podporovať našich kolegov vo všetkom, čo chcú dosiahnuť. V strednej Európe zamestnávame viac ako 47 000 kolegov a chceme si byť istí, že každý jeden z nich dostane príležitosť sa rozvíjať.

V Tescu kladieme veľký dôraz na kultúru, kde sa každý cíti vítaný a môže sa rozvíjať – ktokoľvek ste, kdekoľvek pracujete a čokoľvek robíte, v Tescu máte možnosť naplniť svoj potenciál a byť úspešnými.

A čo znamená skvelé miesto na prácu? Pre každého z nás niečo iné:

  • Pre niektorých je to miesto, kde si môžu vybrať, ako budú pracovať. Pre iných zas znamená flexibilitu a to, že si prácu dokážu prispôsobiť svojmu súkromnému životu. Môže znamenať aj vyváženosť pracovného a súkromného života tak, aby dokázali naplno realizovať svoj potenciál aj v práci, aj doma. Naším cieľom je vytvoriť také prostredie na pracovisku, kde spoločne existujú a sú vítané rôzne spôsoby práce.
  • Môže to odkazovať aj na osobný rozvoj. Poskytujeme príležitosť posunúť sa v spoločnosti ďalej, či už na vyššiu pozíciu, na iné oddelenie, na centrálu, do distribučného centra alebo do iného obchodu. Ďalší kolegovia môžu svoju prácu v spoločnosti vnímať ako príležitosť získať rozmanité skúsenosti v ktorejkoľvek fáze svojho kariérneho života.
  • Môže to byť aj o práci v tíme – zdieľaní spoločného úspechu, budovaní vzťahov a o tom, že sa stanete súčasťou komunity kolegov, v ktorej sa všetci o seba starajú. Rôzne pozadia a životné štýly využívame v náš prospech. Umožňujú nám lepšie pracovať spoločne ako tím.

V Tescu si uvedomujeme našu zodpovednosť pri podpore našich kolegov. Poskytujeme im školenia a neustále príležitosti na rozvoj, rozvíjame zdravé a bezpečné pracovné prostredie a vytvárame kultúru, kde sa každý cíti dôležitý a vítaný.

Ponuka benefitov

Za posledné dva roky sme na Slovensku investovali do platov kolegov 23 miliónov eur. Naši kolegovia sú zároveň našimi najdôležitejšími zákazníkmi a neustále pracujeme na tom, aby bolo Tesco vnímané ako skvelé miesto na prácu, preto im ponúkame rôzne benefity ako trvalá zľava na nákupy v Tescu. Zároveň majú možnosť si uplatniť akcie a zľavy ponúkané našimi partnermi, využívať multisport kartu a iné benefity na regeneráciu pracovnej sily, flexibilné usporiadanie pracovného času, dni voľna navyše pri dôležitých životných udalostiach, odmeny pri pracovnom výročí, bezplatné právne, finančné a psychologické poradenstvo, odmenu za odporúčanie kandidáta, priestor na kariérny rast a ďalšie.

Rozvoj

Pomáhame našim kolegom získať zručnosti, ktoré potrebujú na rozvoj svojich dlhodobých kariérnych vyhliadok, ako sú digitálne a manažérske zručnosti. Ponúkame rozmanité vzdelávacie príležitosti vrátane kurzov a online školení, ktoré umožňujú kolegom prevziať zodpovednosť za svoj vlastný rozvoj. Len v predchádzajúcom roku sme školeniam určeným pre našich kolegov venovali 50 000 hodín.

82 %

kolegov na Slovenskú súhlasí, že v Tescu majú príležitosť učiť sa a ďalej sa rozvíjať.

Rozmanitosť a inklúzia

V Tescu je každý vítaný. Vítame všetkých bez ohľadu na ich etickú príslušnosť, náboženstvo, pohlavie alebo národnosť. Chceme dosiahnuť, aby sa u nás všetci cítili rešpektovaní a cenení. Chceme, aby mal každý pocit, že môže prispieť k lepším službám pre zákazníkov a že Tesco je skvelým miestom na prácu pre každého. 

Zdravie

Aby naši kolegovia dokázali naplno realizovať svoj potenciál v práci aj mimo nej, chceme im pomôcť starať sa o svoje fyzické aj duševné zdravie. Organizujeme aktivity zamerané na šírenie povedomia o zdravom životnom štýle a starostlivosti o vlastné zdravie. Prostredníctvom nášho programu Buď.fit povzbudzujeme kolegov, aby sa zdravo stravovali a boli aktívni. Počas kampane ponúkame zdarma ovocie a zeleninu a pre kolegov organizujeme rôzne športové aktivity a poskytujeme odborné poradenstvo týkajúce sa zdravej výživy.

Dobrá linka pomoci

Zabezpečujeme Dobrú linku pomoci, ktorá formou konzultácií a poradenstva poskytuje podporu našim kolegom v náročných situáciách v pracovnom aj osobnom živote.

Snažíme sa, aby bolo Tesco miestom, kde sa kolegovia môžu rozvíjať, byť úspešní a naplniť svoje ambície.

O čo všetko sa usilujeme?

Tesco musí byť za každých okolností bezpečným miestom na prácu a nakupovanie. Aj preto sme prijali jasné, jednoduché akonzistentné bezpečnostné štandardy, ako aj inovatívne a flexibilné riešenia výziev súvisiacich s bezpečnosťou.

V živote každého môže dôjsť k neočakávanej udalosti, preto sme spustili projekt Tesco Anjel, prostredníctvom ktorého pomáhame kolegom v núdzi.

V Tescu pomáhame zlepšovať život v komunitách, v ktorých pôsobíme. Na podporu miestnych iniciatív sme vytvorili program dobrovoľníctva pre kolegov a aktívne povzbudzujeme našich kolegov, aby sa doň zapájali.

V Tesco pracuje množstvo kolegov na rozmanitých pozíciách, všetci však máme jeden cieľ – prinášať našim zákazníkom každý deň niečo navyše. V rámci programu Helping Hands majú kolegovia z centrály príležitosť pomôcť kolegom v obchodoch počas rušných období, ako sú Vianoce alebo Veľká noc, atak priniesť ešte lepšie služby našim zákazníkom.