|

Bezpečnosť

Nik by nemal byť zranený pri práci či nakupovaní v Tescu. Bezpečnosť našich zákazníkov a kolegov je spoločnou zodpovednosťou nás všetkých v Tescu. Spoločne vytvárame bezpečné miesto pre všetkých.

I keď v jednotlivých krajinách, v ktorých Tesco pôsobí, platia rôzne právne predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti, nám to nestačí. Do interakcie s naším biznisom prichádzajú denne tisícky ľudí, preto musia byť naše bezpečnostné štandardy na tej najvyššej úrovni.

Naši kolegovia a zákazníci právom očakávajú, že miesto, kde pracujú a nakupujú, bude bezpečné. Ako spoločnosť rozvíjame a udržiavame kultúru, kde bezpečnosť je neodmysliteľnou súčasťou
všetkého, čo robíme. Pri všetkých našich rozhodnutiach dbáme na bezpečnosť našich zákazníkov
a kolegov a chceme, aby bolo Tesco bezpečné miesto na nakupovanie aj prácu.

Našich takmer 10 000 kolegov prináša každý týždeň služby viac ako 2 miliónom zákazníkov naprieč Slovenskom. Chceme, aby boli v bezpečí, preto dodržiavame najvyššie štandardy bezpečnosti. Naša vízia – „Aby sa každý deň každý z nás dostal domov bezpečne“ – odzrkadľuje našu stratégiu, ktorá nám pomáha zaistiť bezpečnosť všetkých.

Náš systém na odhaľovanie a eskaláciu porušení bezpečnosti a nehôd používame naprieč celou Tesco skupinou a všetky závažné nehody sú okamžite eskalované na nášho generálneho riaditeľa a členov „Risk and Compliance Committee“. Takýmto postupom zaručujeme, že vieme o incidentoch, ktorým bolo možné predísť, hľadáme ich príčiny a prijímame kroky, aby sme zabránili ich opakovaniu.