|

Inklúzia a diverzita

V Tescu je každý vítaný. Vítame všetkých bez ohľadu na ich etickú príslušnosť, náboženstvo, pohlavie alebo národnosť. Chceme dosiahnuť, aby sa u nás všetci cítili rešpektovaní a cenení. Chceme, aby mal každý pocit, že môže prispieť k lepším službám pre zákazníkov a že Tesco je skvelým miestom na prácu pre každého.

Charta diverzity

Naši kolegovia sú pre nás na prvom mieste, pričom si ceníme a podporujeme rozmanitosť. Aj preto sme v roku 2019 podpísali Chartu diverzity, čím sme sa zaviazali pokračovať v integrácii zásad a postupov, ktoré zohľadňujú diverzitu a inkluzívny prístup na pracovisku.

Roma Spirit

Naším cieľom je vytvoriť miesto pre každého a naše „firemné DNA“ je založené na princípe, že všetci sú u nás vítaní. V rámci našej firemnej kultúry bežne zamestnávame ľudí z rómskej komunity. Zároveň sa aj aktívne podieľame na špecializovaných programoch zameraných na zamestnávanie Rómov, ktorí na začiatku nespĺňajú všetky potrebné kritériá na vstup do zamestnania. Za tieto aktivity sme boli nominovaní na cenu Roma Spirit 2018. Sme hrdí, že naša kultúra umožňuje všetkým našim kolegom, aby v Tescu profesijne rástli a ďalej rozvíjali svoju kariéru.

90 %

kolegov na Slovensku potvrdilo, že v Tescu vládne kultúra inklúzie a cítia, že ich okolie akceptuje bez predsudkov.