|

Ciele OSN a Tesca

Ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN (SDGs) slúžia ako usmernenie pre podniky, vlády a občiansku spoločnosť v boji s globálnymi výzvami a na podporu trvalo udržateľnej budúcnosti. Tesco prispieva k plneniu mnohých SDGs rôznymi spôsobmi a v rôznom rozsahu. V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad cieľov nášho Plánu malých pomocí, ktoré korešpondujú s cieľmi OSN a v ktorých dosahujeme najlepšie výsledky.

 

Stiahnite si pokyny na používanie loga SDG vrátane farebného kolieska a 17 ikon
Stiahnite si pokyny na používanie loga SDG vrátane farebného kolieska a 17 ikon PDF 4,8MB