|

Darovanie potravín ľuďom v núdzi

Nie je správne plytvať potravinami vo svete, kde viac ako 800 miliónov ľudí hladuje. Napriek tomu sa každý rok celosvetovo vyhodí až tretina potravín. Tieto čísla bijú na poplach a takýto stupeň plytvania je jednoznačne neprijateľný. V Tescu zastávame názor, že jedlo vhodné na konzumáciu by nemalo skončiť ako odpad. Preto každý deň odovzdávame potravinové prebytky už z našich 143 obchodov Potravinovej banke Slovenska, ktorá ich distribuuje ľuďom, ktorí ich najviac potrebujú.

Prečo to robíme

Priemerný Slovák vyhodí približne 111 kg potravín ročne. Každý deviaty človek na svete zároveň trpí podvýživou a ide spať hladný. Existujú však aj ďalšie dôvody, pre ktoré treba zastaviť plytvanie potravinami, napríklad zmena klímy. Aj preto sme v roku 2015 oznámili našu ambíciu, že žiadne potraviny, ktoré sa môžu skonzumovať, nebudú v Tescu vyhodené.

Ako to robíme

Sme prvým maloobchodníkom na Slovensku, ktorý už od roku 2017 publikuje údaje o množstve potravinového odpadu z vlastných prevádzok. Vo zverejňovaní dát pravidelne pokračujeme. Dáta z roku 2019 ukazujú, že sa vyhodí menej ako 1 % našich potravín, vďaka čomu sme pravdepodobne jedným z najefektívnejších maloobchodníkov na svete.

Za dva roky, odkedy sme prvýkrát zverejnili údaje o plytvaní potravinami, sa nám už podarilo dosiahnuť cieľ udržateľného rozvoja OSN 12.3– do roku 2030 znížiť množstvo potravinového odpadu vo svete na polovicu. V Tescu sme si navyše stanovili cieľ do konca roku 2020 byť schopní darovať potravinové prebytky vhodné na ľudskú spotrebu zo všetkých obchodov Tesco na Slovensku. Tento cieľ sa nám podarilo dosiahnuť už v roku 2019.

Zamedziť plytvaniu potravinami sa snažíme najmä udržiavaním efektívnej spolupráce s dodávateľmi a s Potravinovou bankou Slovenska, prostredníctvom ktorej dokážeme darovať jedlo vhodné na konzumáciu naprieč celou krajinou, edukáciou našich zákazníkov aj kolegov a v neposlednom rade medzisektorovou spoluprácou.ň

Získajte viac informácií

Naše výsledky na Slovensku

4 779 ton

potravinového odpadu sme vyprodukovali na Slovensku v roku 2018/19

553 %

navýšenie darovaných potravinových prebytkov oproti roku 2017/18

27 %

zníženie vyhodených potravinových prebytkov vhodných na ľudskú spotrebu

Naše výsledky v strednej Európe

28 663 ton

potravinového odpadu sme vyprodukovali v strednej Európe v roku 2018/19

51 %

navýšenie darovaných potravinových prebytkov oproti roku 2017/18

38 %

zníženie vyhodených potravinových prebytkov vhodných na ľudskú spotrebu