|

Potravinová zbierka

Potravinová zbierka sa stala neoddeliteľnou súčasťou našej dlhodobej podpory miestnych komunít. Prostredníctvom najväčšej potravinovej zbierky na Slovensku povzbudzujeme našich zákazníkov darovať charitám trvanlivé potraviny a drogériové produkty, ale zároveň tiež posilňujeme vzájomnú solidaritu a pocit zodpovednosti v rámci komunity. Spoločnosť Tesco vždy hrdo podporuje kolegov a zákazníkov, ktorí s nadšením pomáhajú ako dobrovoľníci v obchodoch, a každý rok navyšuje hodnotu vyzbieraných darov o 20 %, ktorú venuje zapojeným charitatívnym organizáciám.

Pre koho to robíme

Všetky dary, ktoré zákazníci odovzdajú v našich obchodoch počas zbierky, preberú a  pretriedia dobrovoľníci z Potravinovej banky Slovenska a ďalších zapojených charitatívnych organizácií: Slovenskej katolíckej charity, Depaul Slovensko, Evanjelickej Diakonie ECAV Slovensko a OZ Vagus. Potraviny sú cennou pomocou, vďaka ktorej môžu charitatívne organizácie zabezpečiť výživné jedlo pre ľudí v núdzi aj niekoľko týždňov či mesiacov po skončení zbierky.

Ako môžete pomôcť

Počas dní, keď potravinová zbierka prebieha,  nájdete v obchodoch pri zberných miestach potravín dobrovoľníkov, ktorí vám ochotne pomôžu a poradia, ktoré produkty sú vhodné na darovanie, alebo vám poskytnú odporúčaný nákupný zoznam. Tovar, ktorý zakúpite ako pomoc pre ľudí v núdzi, môžete odovzdať dobrovoľníkom  na zbernom mieste.

Môžete sa tiež sami stať dobrovoľníkmi a byť súčasťou najväčšej potravinovej zbierky na Slovensku. Viac informácií nájdete na webových stránkach partnerských charitatívnych organizácií.

Nákupný zoznam

Položky, ktoré najviac pomôžu charitatívnym organizáciám:

Cestoviny a ryža

Strukoviny

Konzervované potraviny

Mlieko a olej

Múka a cukor

Džemy a zaváraniny

Jedlo pre deti

Produkty osobnej hygieny

171 ton

potravín a drogériových produktov sme odovzdali počas posledného ročníka potravinovej zbierky. Celková hodnota darovaných potravín a produktov bola až 260 000 eur.

20 %

pravidelné navýšenie hodnoty vyzbieraných darov, ktorú venuje zapojeným charitatívnym organizáciám Tesco. Počas poslednej zbierky sme zvýšili dary zákazníkov o 52 000 eur.

120

obchodov po celom Slovensku sa zapojilo do poslednej potravinovej zbierky.