|

Na stiahnutie

Výročné správy Nadácie Tesco

Výročná správa 2018
Výročná správa 2018 PDF 7,8MB
Výročná správa 2017
Výročná správa 2017 PDF 8,5MB
Výročná správa 2016
Výročná správa 2016 PDF 7,4MB
Výročná správa 2015
Výročná správa 2015 PDF 8,7MB
Výročná správa 2014
Výročná správa 2014 PDF 2,8MB
Výročná správa 2013
Výročná správa 2013 PDF 5,0MB
Výročná správa 2012
Výročná správa 2012 PDF 2,6MB
Výročná správa 2011
Výročná správa 2011 PDF 1,3MB

Výročné správy Fondu Tesco, n.f. – predchodca Nadácie Tesco

Výročná správa 2010
Výročná správa 2010 PDF 4,1MB
Výročná správa 2009
Výročná správa 2009 PDF 1,3MB

Prehľady za rok 2018

Rozdelenie výdavkov Nadácie Tesco za rok 2018
Rozdelenie výdavkov Nadácie Tesco za rok 2018 PDF 28KB
Zloženie grantových komisií v roku 2018
Zloženie grantových komisií v roku 2018 PDF 279KB
Udelené granty a dary za rok 2018
Udelené granty a dary za rok 2018 PDF 36KB
Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu
Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu PDF 39KB

Prehľady za rok 2017

Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov 2017
Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov 2017 PDF 63KB
Zloženie grantových komisií programu Vy rozhodujete, my pomáhame
Zloženie grantových komisií programu Vy rozhodujete, my pomáhame PDF 124KB
Podporené projekty v grantovom programe Vy rozhodujete, my pomáhame v roku 2017
Podporené projekty v grantovom programe Vy rozhodujete, my pomáhame v roku 2017 PDF 861KB

Prehľady príjmov a výdavkov

Graf zdrojov príjmov v roku 2015
Graf zdrojov príjmov v roku 2015 PDF 227KB
Graf využitia prostriedkov z asignácie v roku 2015
Graf využitia prostriedkov z asignácie v roku 2015 PDF 98KB
Databáza udelených grantov a darov v roku 2015
Databáza udelených grantov a darov v roku 2015 PDF 297KB
Prehľadná vizualizácia finančnej podpory v roku 2015
Prehľadná vizualizácia finančnej podpory v roku 2015 PDF 366KB

Udeľovanie grantov

Opis udeľovania grantov
Opis udeľovania grantov PDF 40KB

Vyúčtovanie verejnej zbierky

Záverečné vyúčtovanie verejnej finančnej zbierky Tesco Anjel 2018
Záverečné vyúčtovanie verejnej finančnej zbierky Tesco Anjel 2018 PDF 839KB
Predbežné vyúčtovanie zbierky Tesco Anjel (r. 2018/2019)
Predbežné vyúčtovanie zbierky Tesco Anjel (r. 2018/2019) PDF 127KB
Záverečné vyúčtovanie zbierky Tesco Anjel (r. 2017/2018)
Záverečné vyúčtovanie zbierky Tesco Anjel (r. 2017/2018) PDF 66KB
Predbežné vyúčtovanie zbierky Tesco Anjel (r. 2017/2018)
Predbežné vyúčtovanie zbierky Tesco Anjel (r. 2017/2018) PDF 67KB
Záverečné vyúčtovanie zbierky Tesco Anjel (r. 2016/2017)
Záverečné vyúčtovanie zbierky Tesco Anjel (r. 2016/2017) PDF 368KB
Predbežné vyúčtovanie zbierky Tesco Anjel (r. 2016/2017)
Predbežné vyúčtovanie zbierky Tesco Anjel (r. 2016/2017) PDF 125KB
Záverečné vyúčtovanie zbierky Tesco Anjel č. 000-2015-019111 (r. 2015/2016)
Záverečné vyúčtovanie zbierky Tesco Anjel č. 000-2015-019111 (r. 2015/2016) PDF 380KB
Predbežné vyúčtovanie zbierky Tesco Anjel č. 000-2015-019111 (r. 2015/2016)
Predbežné vyúčtovanie zbierky Tesco Anjel č. 000-2015-019111 (r. 2015/2016) PDF 124KB
Záverečné vyúčtovanie zbierky Tesco Anjel č. 000-2015-019111 (r. 2014/2015)
Záverečné vyúčtovanie zbierky Tesco Anjel č. 000-2015-019111 (r. 2014/2015) PDF 369KB
Predbežné vyúčtovanie zbierky Tesco Anjel č. 000-2015-019111 (r. 2014/2015)
Predbežné vyúčtovanie zbierky Tesco Anjel č. 000-2015-019111 (r. 2014/2015) PDF 391KB