|

Projekty nadácie

Rozvoj Potravinovej banky Slovenska

Boj proti plytvaniu potravinami patrí medzi hlavné priority spoločnosti Tesco. Nadácia Tesco preto dlhodobo podporuje rozvoj Potravinovej banky Slovenska, ktorá nielen zabezpečuje distribúciu potravín pre ľudí v núdzi, ale aj vzdeláva verejnosť, motivuje darcov a dobrovoľníkov, a formuje ich vzťah k problematike predchádzania vzniku potravinového odpadu.

Zistite viac informácií

Detská atletika

Nadácia Tesco je partnerom Slovenského atletického zväzu už od roku 2015. Do aktivít, ktoré vznikli vďaka tejto spolupráci, sa za tieto roky zapojili tisíce detí a ďalšie budú môcť atletiku objavovať vďaka detským atletickým súpravám a detským mobilným mini ihriskám aj počas nasledujúcich rokov. Spoluprácou so Slovenským atletickým zväzom podporujeme zdravý životný štýl u detí a prispievame tak k výchove budúcich úspešných športovcov.

Farmársky grant

Nadácia Tesco podporuje slovenských farmárov a malých producentov prostredníctvom programu Farmársky grant. Cieľom projektu je podporiť vzdelávanie farmárov, zlepšiť ich pripravenosť na obchodnú spoluprácu, zvýšiť atraktivitu ich produktov z pohľadu zákazníkov, aby boli schopní ďalej rozvíjať svoje podnikanie a úspešne sa presadili na domácom trhu. Počas šiestich ročníkov programu bolo vyškolených viac ako 500 farmárov.

Školské ovocné sady – SadOVO 2018

V spolupráci s organizáciou CEEV Živica realizujeme projekt školských ovocných sadov SadOVO, do ktorého sa v minulom roku zapojilo 11 základných a stredných škôl z celého Slovenska. Počas projektu sa zrealizovala ovocinárska exkurzia, mapovanie starých a vzácnych ovocinárskych odrôd, trojdňový kurz vo Vzdelávacom centre Zaježová a výsadba stromov v školských areáloch. V rámci projektu sa dokopy vysadilo 101 stromov a vytvorili sa jedinečné učebné materiály určené pre školy, ako aj širšiu verejnosť.

Tesco Anjel

Projekt Tesco Anjel je výnimočný projekt, ktorý uviedli do života zamestnanci spoločnosti Tesco na Slovensku ešte v roku 2013. Prostredníctvom pravidelných zbierok medzi zamestnancami, pravidelnými či jednorazovými príspevkami od zamestnancov a príspevkami od spoločnosti Tesco Stores SR, a. s. sa vytvára fond, z ktorého sa uvoľňujú finančné prostriedky na pomoc kolegom, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách.

Zistite viac informácií